Loading...

Az özvegyasszony két fillérje – óvodai istentisztelet 2022. november 06-án

Rendhagyó óvodai istentisztelet, gyermekek befogadása, munkatársak fogadalomtétele és megáldása.

 

(41) Jézus pedig leült a templomi persellyel szemben, és nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele,

(42) egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott két fillért, azaz a legkisebb pénzt.

(43) Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe.

(44) Mert mindannyian a fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindent beledobott, amije csak volt, az egész vagyonát.

(Márk 12,41–44)

(Márk 12,44)

 

Kedves Gyermekek, Szülők, Óvodai Munkatársak! Kedves Testvérek!

*

ÖRÖM, HOGY ITT VAGYUNK, EZEN AZ ISTENTISZTELETEN!

 

Hála az intézményünkért, a Nádas Református Óvodáért.

Hála a gyerekekért, a szülők bizalmáért, az óvónőkért, minden munkatársunkért!

 

Hála, hogy itt vagyunk intézményünk istentiszteletén, ahol a legméltóbb körülmények között fogadalmat tettek a munkatársak, befogadást nyertek a gyermekeink, ahol együtt kérjük az Isten áldását szolgálatunkra.

 

Templomba eljönni, Isten Igéjére figyelni azért kell, mert ebben a rohanó világban csak így állunk meg, hogy a mennyei világ gazdagságából töltekezve örömöt, reményt, erőt, vezetést és szeretetet kapjunk a mindennapokhoz.

 

A református istentiszteleten mindig a felolvasott Ige alapján keressük Isten üzenetét.

Itt a gyülekezetben már két és fél éve Márk evangéliumát magyarázzuk sorban minden vasárnap, és ezen a renden most sem akartunk változtatni; ezen a rendhagyó istentiszteleten sem.

Ebben a rendben a felolvasott igeszakasz következett ezen a vasárnapon.

 

Egy özvegyasszony két fillért dobott a templomi perselybe.

Az özvegyasszony mindkét fillérét odaadta: mindenét átadta, továbbadta, elengedte, letette az Isten színe előtt.

Ennek a példázatszerű, sűrített eseménynek csak kerete a templomi persely.

*

Ez az igeszakasz azt üzeni nekünk, hogy MILYEN FONTOS ADNI.

Miért fontos adni?

 

Aki ad, az Isten követe lesz ebben a világban.

 

Aki ad, az templommá formálja az életet, istentiszteletté.

 

A Példabeszédek könyvében olvassuk, hogy az ajándékozó maga is bővelkedik, és aki mást felüdít, az maga is felüdül (Példabeszédek 11,25).

*

AKI AD, AZ TUDJA, HOGY MENNYI MINDENT KAPOTT AZ ÚRTÓL.

 

Aki ad, az hálás ember.

Aki adni tud, az mindenekelőtt el tudta fogadni Isten ajándékozó szeretetét.

Aki ad, az tudja, hogy valójában mindene az Úré, hiszen mindent az Úrtól kapott: az Úré az élete, a családja, a gyermeke, a munkája, az ideje; mindene.

 

Boldogság így élni, ezzel a bizonyossággal, mert aki ezt tudja, az azt is tudja, hogy biztonságban van, az Úr megtartó kezében van mindene.

 

Gondold át, mennyi mindent kaptál, és azt az Úrtól kaptad!

Adj hálát, még a nehéz helyzetekben is!

 

Isten sokat adott gyülekezetünknek is!

Vegyük ezt is észre! Isten élő közösséget, templomot, parókiát, gyülekezeti házat, óvodát, mellé áldott szolgálatot ajándékozott nekünk: titeket adott nekünk; egymásnak egymást…

Óvodánkat az Úrtól kaptuk, a ránk bízott gyermekeket is; a szülőket, a munkatársakat.

Öröm számunkra, hogy már a 2017-es lehetőség óta, a beruházáson és a megnyitáson át, mind a mai napig sokan tapasztalhattuk meg az Isten ajándékozó kegyelmét, és az adni tudás boldogságát is. Megtapasztaltuk ezt a boldogságot, és meg is fogjuk tapasztalni.

Megajándékozottak vagyunk, még a feladatban is: Isten gyermekeket bízott ránk.

*

Ez az igeszakasz leginkább azt üzeni nekünk, hogy MINDENT ISTENNEK ADHATUNK ÁT.

 

Ez a szegény, védtelen özvegyasszony mindenét átadta az Istennek.

Az özvegyasszony két fillérje ezt hirdeti: átadni az életünket Istennek, mindent az Úrra bízni, mindent Őtőle várni, Ővele mindent megtenni.

 

Az Úr pedig sokkal többet ad nekünk vissza, mintsem azt álmainkban elgondolhatnánk.

Ez nem egy számító üzleti viszony, hanem a hit átadott életének boldog tapasztalata: a kevésből sok lesz, minden, örök több.

 

Köszönjük, hogy ennek a csodának mi is részesei lehetünk: a gyermekek elé élhetjük ezt a mennyei gazdagságot, boldogságot, ezt az isteni értékrendszert és örök bővelkedést, ami a legtöbb; amit nem vehetnek el tőlünk soha.

Az Úr áldjon meg bennünket, gyermekeket, szülőket, óvónőket, dolgozókat, gyülekezetünket, mindnyájunkat ezzel a bővelkedéssel; rajtunk keresztül pedig áldja és békítse meg ezt a vajúdó világot.

 

Ámen.

 

Óvodai istentisztelet a templomban, Balatonalmádi és Balatonfűzfő, 2022. november 6.

Az egyházi év utolsó előtti vasárnapját megelőző vasárnap, „Ítélet” vasárnap.

  1. hét.

Márk sorozat: 91.