Loading...

Balatonalmádi Nádas Református Óvoda átadása

„Ő SZÓLT ÉS MEGLETT!” (Zsoltárok 33,9)

Mi, almádi-fűzfői reformátusok

Gyülekezeti hírlevél – 2022.07.23.

Kedves Testvéreink!

„Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot.” (Zsoltárok 36,10)

A Balatonalmádi Református Egyházközség és a Balatonalmádi Nádas Református Óvoda örömmel adja hírül intézményünk új épületének hálaadó átadásának időpontját, amelynek keretében Isten áldását kérjük induló óvodánk szolgálatára.

Erre az alkalomra 2022. szeptember 7-én, szerdán, 17 órakor kerül sor az óvoda kertjében, rossz idő esetén az óvoda aulájában. Óvodánk címe: Balatonalmádi, Noszlopy Gáspár u. 1.

Hálásan köszönjük Magyarország Kormányának támogatását. Reméljük, hogy óvodánk Isten dicsőségét, a keresztyénség ügyét, Isten országának épülését szolgálhatja, minden felekezet és a keresztyén értékek iránt érdeklődő felé való nyitottságban, a ránk bízott gyermekek közösségében, az óvodapedagógusokkal, a szülőkkel, a gyülekezettel és más intézményekkel egyetértésben. Imádkozunk azért, hogy szolgálatunk áldássá legyen városunk és a régió számára.

Az ünnepség tervezett időtartama 45 perc: köszöntés, óvónők énekszolgálata, áhítat és imádság, óvónők énekszolgálata, ünnepi köszöntések, óvodások szolgálata, igazgató asszony megnyitó beszéde, szalag átvágása, ökumenikus áldásmondás, szeretetvendégség.

„Megrepedt nádszálat nem tör el…” (Máté 12,20)

Balatonalmádi, 2022. július 15.

Tisztelettel:

Rokalyné Csizmadia Margit intézményvezető

Kovács János főgondnok

Steinbach József lelkipásztor