Loading...

Bővelkedni

Reggel hétkor indultunk harmincöten, este nyolckor értünk haza, miközben Isten hirdetett Igéje és a testvéri közösség által megtapasztaltuk a bővelkedést; pontosan azt, amiről az igehirdetés is hangzott ezen a vasárnapon: „Átvettem mindent, és bővelkedem.” (Filippi 4,18)

Bővelkedünk az örök élet bizonyosságában, bővelkedünk a gyülekezet testvéri közösségében, és az egy szent, egyetemes anyaszentegyházban; rendszeres kegyességünket imádságos szívvel gyakorolva bővelkedünk Isten Igéjének gazdagságában; bővelkedünk a magunk hivatásában, valamint bővelkedünk a reménységben, miszerint Isten be fogja tölteni minden szükségünket, az Ő dicsőségének gazdagsága szerint (Filippi 4,19).

Ezt a bővelkedést tapasztaltuk meg, amikor az idei gyülekezeti kirándulásunkra április 28-án sor kerülhetett, a Budapest Újpest-Belsővárosi Testvérgyülekezetünkhöz. 2001 óta tartjuk a kapcsolatot, évente kölcsönösen meglátogatva egymást. A délelőtti istentiszteletet közös ebéd követte, majd a kötetlen beszélgetés és az egy órás városligeti séta után a Szépművészeti Múzeum „Régi Képtár” gyűjteményét tekintettük meg. Bővelkedtünk a gazdag programban.

Ezt a bővelkedést tapasztaltuk meg Isten általános kijelentését szemlélve, a Szépművészeti Múzeum említett kiállításán. Tárlatvezetőnk egy órán keresztül mutatta be a legfontosabb festményeket ebben a gyűjteményben. Több állandó gyűjteménye van a múzeumnak, a híres időszaki kiállítások mellett. Csak ennek a gyűjteménynek valóságos bejárása, akár egy hetet is igénybe vehet. Vezetőnk azonban egy órában – tudva mi az „elég”, és hogy „a kevesebb több” –, rámutatott Dürer, Raffaello, Tiziano, Tintoretto, Tiepolo, El Greco alkotásaiban a minket megragadó üzenetre. Lám, ennyit jelent egy szakavatott vezető, aki – annak ellenére, hogy napjában, hosszú évek óta, tucatnyi csoportot vezet – lelkesen, érthetően elemezte előttünk a remekműveket. Azt is tudta, hogy református gyülekezeti csoportot vezet; ezért felfedte a festmények bibliai üzeneteit is. Például El Greco „Bűnbánó Magdolna” című festményét mindenki jól ismeri, de most nyílt meg sokunk előtt ennek a képnek szépsége, igei mondanivalója, bőséges gazdagsága. Csak egyetlen elem, igazolásként: Az emberi élet rideg kékjében megmelegít az örök élet borostyánjának zöldes melege; noha El Greco kék színei olyan tisztán kékek, hogy azok az Isten ajándékozta megtisztulást és krisztusi megváltást festik elénk.

Köszönet Loránt Gábor nagytiszteletű úrnak, Feleségének, az újpesti testvéreknek, és mindazoknak, akik eljöttek. Dicsőség az Úrnak bőséges ajándékaiért!

Balatonalmádi, 2019. április 30.

Textus / Lekció: Filippi 04,17-20
Igehirdető: Steinbach József