Loading...

Ferenc pápa köszöntése

Nagy tisztelettel köszöntöm Őszentsége Ferenc pápát Magyarországon!

Teszem ezt a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának tizenkét tagegyháza nevében.

Öröm számunkra, magyarországi keresztények számára, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Magyarországon került megrendezésre.

Az eucharisztia – amelyben ott szerepel a „kharisz”, a kegyelem és öröm kifejezés is – hálaadást jelent. Lényegét a Korinthusi második levél 9. fejezetének 15. versével tudjuk a legtömörebben összefoglalni, ahol az apostol így fogalmaz: „Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért!”

Valóban, hála legyen az Isten kimondhatatlan ajándékáért, aki a feltámadott Jézus Krisztus, aki az Ószövetségben ígéret, az Újszövetségben beteljesedés, aki meghalt és feltámadott, aki ígérte a végső reménységet, mindenek helyreállítását. Hála legyen az Isten világot és embert megtartó és megváltó szeretetéért.

Hit által megtapasztaljuk, hogy Jézus Krisztusban – a feltámadott Úrral való szentlelkes közösségben – a „túlnani” teljessége betölti az „innenit”, földi életünk minden percét. Minden eucharisztia, minden hálaadás valójában az Isten színe előtt való konkrét hálaadás, az Isten egyetlen, kimondhatatlan, emberi értelemmel felfoghatatlan ajándékáért, a megváltó Jézus Krisztusért; hálaadás azért a szeretetért, amellyel Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Ez az ajándék kötelez bennünket, hogy mi is megajándékozzuk egymást ezzel az isteni szeretettel, hogy vigyázzunk egymásra, becsüljük meg az életet, Isten teremtési rendjét, óvjuk a lakott földet, imádkozzunk és cselekedjünk egymásért, hogy értelmes, szép életet éljünk, ahol minden emberi élet kiteljesedhet, az Isten dicsőségére, és a másik ember javára.

Őszentsége Ferenc pápa magyarországi látogatása megerősít bennünket az Isten kimondhatatlan ajándékában, Jézus Krisztusban, keresztyén hitünkben, kultúránkban, rendünkben és keresztyén szolgálatunkban.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházai részéről mennyei erőt és áldást kérünk Őszentsége Ferenc Pápa életére, szolgálataira, valamint közös, hitvalló keresztyén bizonyságtételünkre és szolgálatainkra, amire vár a világ.

Dr. Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke