Loading...

Gyülekezeti hirdetések 2022. június 12-én

2022.06.12. – SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

LITURGIAI RÉSZ

Egyházi év: Szentháromság vasárnapja.

Textus: Márk 11,1–11 (3) Az Úrnak van szüksége rá – Jézus bevonul Jeruzsálembe.

Énekek: 30,1; 395,1–3; 396,3; 397, 3–5.

Adatok: 23. hét, Márk sorozat: 76.

Számadatok: Balatonfűzfőn: 22 fő, Balatonalmádiban: 66 fő a templomtérben + gyülekezeti terem + gyerekistentisztelet + udvar

HETI ALKALMAK

Istentisztelet, vasárnap, Balatonfűzfőn 9.00 órakor, Balatonalmádiban 10.30 órakor, gyerekistentiszteletimaközösség az istentisztelet előtt.

Bibliaóra, Balatonfűzfőn hétfőn 17.30 órakor, Balatonalmádiban kedden 18.30 órakor, személyes jelenléttel.

Hittanórák jövő héten zárulnak

Kiemelt hirdetések: Imádkozzunk a háború befejezéséért.

KIEMELT ALKALMAINK

2022. június 20–24., hétfőtől péntekig, hittanosok napközis tábora Balatonfűzfőn (külön tájékoztatást adunk még).

2022. július 1–3., péntektől vasárnapig, Református Egyházi Napok – Dunántúl, REND, Pápán.

2022. július 7–10., csütörtöktől vasárnapig, gyülekezeti tábor Súron (külön tájékoztatást adunk még).

2022. augusztus 28., vasárnap 14 órakor, új óvodánk átadási ünnepsége (valamint új gyülekezeti házunk ünnepélyes birtokbavétele). Ez még csak tervezett időpont. Az egyeztetések után erről az ünnepségről külön hírt adunk. Nyár folyamán mindkét épületben takarítási munkanapokat külön hírlevélben fogunk meghirdetni.

2022. szeptember 1., a Balatonalmádi Nádas Református Óvoda indulása (Külön tájékoztatást folyamatosan adunk: www.nadasovi.hu).

KERESZTELŐ, ESKÜVŐ, TEMETÉS

Szabó András és Kulcsár Katalin (Balatonalmádi), 2022-02, 222 (2022.06.18.)

Rehák Géza és Nádas Panna (Balatonalmádi), 2022-03, 223 (2022.06.18.)

REND

Köszönjük azoknak, akik jelentkeztek, a listát leadtuk, mivel külön buszt páran igényeltek, ezért azt nem tudunk indítani, esetleg tudnak-e valakihez társulni.

BERUHÁZÁSOK

Kérem gyülekezeti óvódánk vezetőjét, Rokalyné Csizmadia Margit igazgató asszonyt, mutatkozzon be a gyülekezetnek.

Óvodavezető helyettes Kádár-Paksy Ágnes.

Mindkettőjük eddigi munkáját hálás szívvel köszönjük.

Istentisztelet után, a Noszlopi utcai bejáratnál gyülekezve, mondunk egy áldást, és megtekintjük az új óvodát, igazgató asszony vezet bennünket.

Az ünnepélyes átadás szervezés alatt van, augusztus végén, szeptember elején várható, ez szűkebb, protokoll körben történik.

Gyülekezeti házunk műszaki átadása június 15-én lesz, ősztől már itt tarthatjuk az alkalmakat, az elszámolást megkezdtük, takarítjuk, berendezzük…

KÉRÉSEK

Áldjuk az Urat, sok új testvér érkezik gyülekezetünkbe. Kérjük azokat, akik szívesen fogadják negyedévente hírlevelünket, szólítsanak meg istentisztelet után, hogy email címet cserélhessünk. Szívesen veszem, ha a gyülekezeti teremben pár szót válhatunk is.

IRATTERJESZTÉS

Felhívjuk figyelmüket internetes felületeinkre.

Dunántúli Református Lap és a Reformátusok Lapja a templomban, a kijáratnál megvásárolható, előfizethető.

Könyvterjesztésünk kapcsán, bármely kiadványra igény van, jelezzék, meghozzuk.