Loading...

Gyülekezeti hirdetések 2022. június 26-án

2022.06.26. – SZENTHÁROMSÁG UTÁNI MÁSODIK VASÁRNAP

LITURGIAI RÉSZ

Egyházi év: Szentháromság utáni második vasárnap.

Textus: Márk 11,15–19 (18) Jézus megtisztítja a templomot.

Énekek: 42,1; 166,1–4; 165,6; 196,1–7.

Adatok: 25. hét, Márk sorozat: 78.

HETI ALKALMAK

Istentisztelet, vasárnap, Balatonfűzfőn 9.00 órakor, Balatonalmádiban 10.30 órakor, gyerekistentiszteletimaközösség az istentisztelet előtt.

Bibliaóra, Balatonfűzfőn hétfőn 17.30 órakor, Balatonalmádiban kedden 18.30 órakor, személyes jelenléttel. – Balatonalmádiban, 2022. július 12., kedd, 18.30 órakor, nyári szünet előtti utolsó bibliaóra Balatonalmádiban, a következő szeptember 6-án, kedden lesz.

Hittanórák: Nyári szünet.

Kiemelt hirdetések:

Pannonhalmi Tibor kántorunk ma váratlanul elköszönt a gyülekezeti kántori szolgálatról. Nem tudtunk rá felkészülni és méltóképpen megköszönni 17 éves hűségét. Nagy Mihályné Ilonka néni mellett a leghosszabb ideig kántorizált a gyülekezetben. Fűzfőn Végh Judit, Almádiban Nádasné Varga Katalin és Veresné Petrőcz Mária veszi át a helyét. Mindig szeretettel gondolunk Tibor bácsira, imádságban, és új kántorainkra az Úr áldását kérjük.

Köszöntjük Dr. Pecsuk Ottó lelkipásztort, aki a Magyar Bibliatársulat főtitkára és Feleségét, Dr. Pecsukné Hajdú Katalint akik 48 gyermekkel és 8 kísérővel érkeztek istentiszteletünkre, a Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskola képviseletében. Gazdag áldást kérünk rájuk.

Az új református énekeskönyvet a nyár folyamán szeretnénk fokozatosan bevezetni, a gyülekezetnek, a templomainkba is veszünk azokból, a korálkönyv a kántorok számára még készülőben van. Sok új éneket is tartalmaz.

Imádkozzunk a háború befejezéséért.

Imádkozzunk a fűzfői nyári táboroztatásért, a fiatalok lelki épüléséért, testi épségéért, azért, hogy minden ékes és szép rendben történjék.

KIEMELT ALKALMAINK

2022. június 20–24., hétfőtől péntekig, hittanosok napközis tábora volt Balatonfűzfőn (köszönet minden segítőnek: Végh Judit, Végh István és családjaik, Steinbachné Klára, Pálinkás Anikó, Nagy Erzsébet, Nagy Júlia, Varga Katalin).

2022. június 23–24,, csütörtök–péntek, egész nap, végleges óvodabeíratás volt, Balatonalmádiban, közben folyamatosan az óvoda használatbavételi és működési engedélyének intézése.

2022. június 26., vasárnap, egész nap polgármesterválasztás Balatonalmádiban, vegyünk részt és felelősen, imádsággal szavazzunk.

2022. június 29–30., gyülekezeti munkanap az almádi óvodában.

2022. július 1–3., péntektől vasárnapig, Református Egyházi Napok – Dunántúl, REND, Pápán.

2022. július 7–10., csütörtöktől vasárnapig, gyülekezeti tábor Súron (külön tájékoztatást adunk még).

2022. július 12., kedd, 18.30 órakor, nyári szünet előtti utolsó bibliaóra Balatonalmádiban, a következő szeptember 6-án, kedden lesz.

2022. szeptember 1., a Balatonalmádi Nádas Református Óvoda indulása (Külön tájékoztatást folyamatosan adunk: www.nadasovi.hu).

2022. szeptember 7., szerda, 17 órakor, új óvodánk átadási ünnepsége (valamint új gyülekezeti házunk ünnepélyes birtokbavétele). Nyár folyamán mindkét épületben takarítási munkanapokat külön hírlevélben fogunk meghirdetni.

KERESZTELŐ, ESKÜVŐ, TEMETÉS

Nincs

REND

Kedves Testvérem!

Köszönjük jelentkezését a REND fesztiválra.

Nyakba akasztható regisztrációs kártyája megérkezett – minden jelentkezettnek külön regisztrációs kártya.

A mai istentiszteleten csak kevesen vették át a kártyát, a lelkészi hivatalban a jövő héten 9–15 óra között átvehetik.

Szeretettel várjuk.

Áldást és békességet!

Steinbach József

BERUHÁZÁSOK

Gyülekezeti óvodánk:

Óvodánkberendezésének lepakolásában, összeszerelésében, vagy egyéb területen, kertrendezés, segítségre lesz szükség a jövő héten. Aki tudna segíteni, a részletek tekintetében Kádár-Paksy Ágnes óvodavezető-helyettes várja őket az istentisztelet után a gyülekezeti teremben. Ezzel kapcsolatos konkrét részleteket a hirdetésekben lentebb olvashatunk.

Óvodánk indulására céladományokat elfogadunk.

Kedves Testvérek!

Új óvodánk kapcsán kérnénk segítséget.

  1. június 30-án, csütörtökön délelőttaz óvoda bútorzata érkezik meg az új épületbe.

A kisebb bútorokat asszonyok is elbírják.

A nagyobb, összeszerelt bútorokhoz erősebb férfi segítségre lenne szükség.

A gimnazisták számára mindez közösségi szolgálat lehetősége is, amit igazolni tudunk.

Előtte való napon, 2022. június 29-én, szerdán, 17 órától az óvoda kertjében lenne szükségünk segítségre, főként a virágágyások gazolásában: hozzanak kesztyűt, gyomláló szerszámokat, estleg vödröt.

Kérem, amennyiben a megadott napokon tud segíteni, jelezze ezt Kádár-Paksy Ágnes óvodavezető-helyettes asszonynak az alábbi elérhetőségen:

kadarpaksy.agnes@gmail.com

30-401-1913

„Szeretetben szolgáljatok egymásnak.” (Galata 5,13)

Előre is köszönjük segítségét.

Életére sok áldást kívánunk!

Steinbach József református lelkész

Gyülekezeti házunk műszaki átadása június 15-én volt. Most a teljesen kész épület takarítása és berendezése folyik. Ősztől már itt tarthatjuk az alkalmakat. Az elszámolást megkezdtük.

KÉRÉSEK

Kérem a Testvéreket, addig ne üljenek ki az udvarra a nyári istentiszteleteken, amíg a templomtér meg nem telik, ebben következetesen kérném a Presbiter Testvérek segítségét.

Áldjuk az Urat, sok új testvér érkezik gyülekezetünkbe. Kérjük azokat, akik szívesen fogadják negyedévente hírlevelünket, szólítsanak meg istentisztelet után, hogy email címet cserélhessünk. Szívesen veszem, ha a gyülekezeti teremben pár szót válhatunk is.

IRATTERJESZTÉS

Felhívjuk figyelmüket internetes felületeinkre.

Dunántúli Református Lap és a Reformátusok Lapja a templomban, a kijáratnál megvásárolható, előfizethető.

Könyvterjesztésünk kapcsán, bármely kiadványra igény van, jelezzék, meghozzuk.