Loading...

Gyülekezeti hírlevél – 2021. május 24-én

Te vagy szabadító Istenem

Rövidhírek a balatonalmádi és balatonfűzfői gyülekezetek életéből

Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy a koronavírus-járvány ideje alatt megtartott bennünket. Sajnos voltak veszteségeink is a gyülekezetben. Az örök élet reménységében imádkozunk a gyászolókért. Gyülekezeteinkben csak akkor szüneteltettük a személyes, templomi istentiszteleteket, amikor erre az országos egyház „ajánlása” kötelezett minket, egyébként – a biztonsági előírások betartásával – megtartottuk a templomi istentiszteleteinket, és szépen jöttek is azokra a testvérek. A három hullám alatt, az országos egyház 2020. március 16-tól május 16-ig (8 vasárnap), november 9-től november 29-ig (3 vasárnap), 2021. március 8-tól május 1-ig (7 vasárnap) rendelte el a személyes istentiszteletek szüneteltetését. A „karantén” istentiszteletek ideje alatt az online istentiszteletek számos műfaját kipróbáltuk, többek között rövidebb, meditatív „istentiszteleti kisfilmek” készítésével. Köszönjük kiváló munkatársaink segítségét. Egyéb alkalmainkat is igyekeztünk megtartani, online, vagy személyesen. Egymással köremail rendszeren folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, a címlistát folyamatosan bővítjük, frissítjük. Az időseket, akik nem használnak internetet, telefonon bíztattuk. Sokat tanultunk ebből az időszakból. Van, amit a továbbiakban is hasznosítani fogunk. Az istentiszteletek hanganyaga mindig meghallgatható honlapunkon, hiszen a hit hallásból van, de az online istentiszteleti közvetítéseket beszüntettük, kérve, hogy aki csak biztonsággal teheti, jöjjön vissza a személyes istentiszteleteinkre.

A konfirmáció vasárnapján négy felnőtt testvérünk részesült a keresztség sákramentumában, majd tett hitvallást és fogadalmat. Pünkösdkor tizenegy nyolcadikos testvérünk konfirmált. Az istentisztelet előtti imaóra, a gyerekistentisztelet, az iskolai és óvodai hitoktatás is személyesen elindulhatott, és hamarosan bővülni fog a járvány miatt már régóta elhagyott előadássorozatunk és gyülekezeti filmklubunk megszervezésével. Bízunk abban, hogy a vakáció első hetében, június 21–25 között megtarthatjuk a hittanos napközis táborunkat, július 1–4 között pedig a gyülekezeti tábort. Augusztus 15-re tervezzük a Balatonalmádi- Balatonfűzfői Református Nyaralók IX. Találkozóját. Bízunk abban, hogy a második félévtől visszatérhetünk minden alkalmunk rendes megtartására.

A Balatonalmádi „Nádas” Református Óvoda építése kora tavasszal elkezdődött, 2022. márciusi átadással, és szeptemberi indulással. A presbitérium által megbízott szakmai csoport folyamatosan ülésezik. Az almádi presbitérium megválasztotta az óvoda vezetőjét, akinek irányításával elkezdődött az intézményalapítás előírt folyamata. A fűzfői templom és tábor megújítása után a balatonalmádi templom részleges felújítása történt meg, jelenleg balatonalmádi gyülekezeti házunk teljes befejezése is elkezdődött, jövő márciusi határidővel. Köszönjük a kormányzati támogatásokat. Hisszük, Isten országának építésében munkálkodhatunk a gyarapodással.

Elkezdtük gyülekezeteink történetének feldolgozását. Számos forrás áll rendelkezésünkre: jegyzőkönyvek, körlevelek és gyülekezeti újságok, „Historia Domus”, istentiszteleti hirdetések, helyi önkormányzati újságokban megjelent írások, általunk írt és gyülekezeteinkről megjelent cikkek, levelezések, könyvelések, beruházási dokumentumok, fényképek, valamint a honlapunkon publikált anyagok. Minden esztendőről készült egy évvégi, összegző beszámoló is. Ezek az anyagok az irattárban fellelhetők.

Istentiszteleteinken régóta a folyamatos igemagyarázatot gyakoroljuk: Sámuel első könyve, Filippi levél, Jóel próféta könyve, Korinthusi második levél, Kórahita zsoltárok. Most Márk evangéliumát magyarázzuk az igehirdetésekben, amelyet 2020. augusztus első vasárnapján kezdtünk el. A gyülekezeti bibliaórákat az év első felében online tartottuk, a 2Timóteus és az 1Korinthus 15 vezérfonala alapján.

Az Úré legyen a dicsőség minden áldásért, minden próbatételért, legyenek azok javunkra, üdvösségünkre! „Vezess hűségesen, taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem!” (Zsoltárok 25,5)

Balatonalmádi, 2021.május 24.

Steinbach József