Loading...

Gyülekezeti körlevél 2021.09.19., tájékoztató gyülekezetink második félévi tervezett alkalmairól

„Ő SZÓLT ÉS MEGLETT!” (Zsoltárok 33,9)

Mi, almádi-fűzfői reformátusok

Gyülekezeti hírlevél – 2021.09.19.

Tájékoztatás a második félévi gyülekezeti alkalmairól

KEDVES TESTVÉREINK!

„Mindenkor bízunk!” (2Korinthus 5,6)

Imádságos reménységgel bízunk abban, hogy újra egyre több gyülekezeti alkalmat tarthatunk, az istentiszteleti és hittanórai alkalmak mellett, és legalább a koronavírus-járvány előtti megszokott alkalmainkat fokozatosan visszaállíthatjuk, nem pedig újabb lezárásokra kell számítanunk.

Ebben a reménységben küldjük a 2021. esztendő második félévének legfontosabb tervezett alkalmait. Hangsúlyozzuk, ezek még csak tervek, de bízunk megvalósulásukban, esetleges bővülésükben, egyeztetünk az alkalmak gyülekezeti felelőseivel, és körleveleinkben mindig aktualizáljuk azokat.

Fokozatosan bízunk a gyülekezeti kórusunk, az „Előadások az Isten garázsában” sorozat, a gyülekezeti koncertek és egyéb kisköreink fokozatos újraindulásában.

Jövő esztendőre már rögzítettük a hittanos napközis tábor, a gyülekezeti tábor és a REND (Református Egyházi Napok – Dunántól) alkalmát.

Imádkozzunk!

Áldunk és magaszalunk Téged örökkévaló Istenünk. Dicsőítünk Téged, mert hűséges és igazságos vagy; kegyelmed felülmúlja igazságodat.

Imádunk Téged megváltó Urunk, Jézus Krisztus. Te életedet adtad értünk a kereszten. Te ugyanúgy közel vagy ma is a kicsinyekhez, a szenvedőkhöz és a bűnösökhöz, mint földi életed mindennapjaiban.

Hálát adunk, Urunk, minden ajándékodért, örömökért és próbatételekért, eddigi életünkért, szeretteinkért, mindazokért, akik körülöttünk élnek. Hálát adunk Teneked minden napért, a mai napért is, és mindazért, amit mára elkészítettél nekünk. Mindenekfelett köszönjük Urunk, az örök élet ajándékát, amely beragyogja földi életünket.

Megvalljuk Teelőtted, Istenünk, töredelmes szívvel, bűneinket: vétkeztünk gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Arra kérünk Téged, hogy bűnbocsátó szereteted ölelje át és újítsa meg életünket!

Könyörögve kérünk, élő Istenünk, hogy Jézus Krisztusban közölt megtartó kegyelmedet mutasd meg rajtunk! Hadd tapasztaljuk meg, hogy Te ma is velünk vagy, és minden napon, a világ végezetéig!

Ámen.

Tervezett gyülekezeti alkalmak, 2021. második félévében, a heti rendszeres alkalmak, istentiszteletek, bibliaórák és hittanórák mellett.

Beruházási feladatok: 2021. második félévének minden második keddjén 8.30-tól óvoda beruházás kooperáció a presbitérium által kijelölt bizottsággal, valamint a gyülekezeti ház befejező ütemének nyomon követése, és a templom-parókia tetőhéjazat megújítására megnyert pályázat előkészítése.

augusztus 29., vasárnap, 9.00 óra és 10.30 óra, Újkenyér úrvacsora, Balatonfűzfőn és Balatonalmádiban.

szeptember 2-től hittantanév kezdete.

szeptember 22., szerda, 18.30, Presbiteri GyűlésBalatonalmádiban, Balatonalmádi Nádas Református Óvoda Pedagógiai Programjának elfogadása.

október 22., péntek, 18.30 óra, Gyülekezeti filmklub (87), „Az én kis falum” című Menzel film (1985). Egyeztetés alatt dr. Kővári Károly szervező testvérünkkel.

október 31., vasárnap, 9.00 óra és 10.30 óra, „Reformáció 504” istentiszteletBalatonfűzfőn és Balatonalmádiban, úrvacsorával.

november 27., szombat, 10.00 óra, Dunántúli Felsős Hittanos TalálkozóBalatonfüreden, a Sportcsarnokban.

november 28., vasárnap, advent első vasárnapja, adventi időszak kezdete. 2021. december 5., 12., 19., advent vasárnapjai,a szokott istentiszteleti rend, vasárnaponként, 9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban.

november 28., vasárnap, advent első vasárnapja, 12.00 óra. Reménység szerint tervezhetünk gyülekezeti ebédet (18). Erről az alkalom közeledtével még időben egyeztetünk, a szervező testvérünkkel és egymással, illetve időpontot pontosítunk. Akkor majd jelentkezni lehet dr. Rakk Erika testvérünknél, rakk.erika@chello.hu, illetve a kijáratnál elhelyezett íveken.

Az adventi bibliaórákon felkészülés a karácsonyi úrvacsoraosztásra, hétfőnként, 17.00 órakor Balatonfűzfőn; keddenként, 18.30 órakor Balatonalmádiban.

december 14., kedd, 18.30 óra, a bibliaóra után a gyülekezeti karácsonyfa közös feldíszítéseBalatonalmádiban, majd szeretetvendégség.

december 19., vasárnap, advent negyedik vasárnapján, családi istentisztelet, 9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban, gyermekek karácsonyi szolgálata.

december 20. és január 9. között kizárólag az alábbi alkalmakat tartjuk.

december 24., péntek, „szentestei” istentiszteletek, 15.00 órakor Balatonfűzfőn, 16.00 órakor Balatonalmádiban.

december 25., szombat, karácsony első napján,ünnepi istentiszteleti rend úrvacsoraosztással, 9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban.

december 26., vasárnap, karácsony második napján,ünnepi istentiszteleti rend, 9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban, legátus szolgálatával.

december 31., péntek, 15.00 órakor Balatonfűzfőn, 16.00 órakor Balatonalmádiban, óévi hálaadó istentisztelet.

2022. január 1., szombat, 9.00 óra Balatonfűzfőn és 10.30 óra Balatonalmádiban, újévi istentisztelet.

2022. január 2., vasárnap, 9.00 óra Balatonfűzfőn és 10.30 óra Balatonalmádiban, istentisztelet az újesztendő első vasárnapján.

Az Úr gazdag áldását kérve, gyülekezeteink elnöksége nevében:

Steinbach József református lelkész