Loading...

Gyülekezeti körlevél

„Ő SZÓLT ÉS MEGLETT!” (Zsoltárok 33,9)

Mi, almádi-fűzfői reformátusok

Gyülekezeti hírlevél – 2023.02.20.

„Emeljétek fel kezeteket a szentély felé!” (Zsoltárok 134,2)

Kedves Testvéreink!

Fogadják a böjti időszakra készülve gyülekezeti körlevelünket, húsvéti reménységgel, a végén egy rövid áhítattal.

 

A 2023. ÉV ELSŐ FÉLÉVÉNEK ALKALMAI

A heti rendszeres alkalmaink.

Istentiszteletek, vasárnap 9 órakor Balatonfűzfőn, húsvétig a gyülekezeti teremben, húsvéttól a templomban; 10.30 órakor Balatonalmádiban.

Gyerekistentiszteletek az istentisztelettel egyidőben.

Gyülekezeti bibliaórák Balatonfűzfőn hétfőn 18 órakor, Balatonalmádiban kedden 18.30 órakor).

Hittanórák heti 24 órában az óvodákban és az iskolákban.

Istentiszteleteinken Márk evangéliumát magyarázzuk folyamatosan, 2020. augusztusának első vasárnapja óta. Jelenleg a 14. fejezetnél járunk, a 100. igehirdetéssel.

A nem heti rendszerességű alkalmainkat az alábbiakban foglaljuk össze, a változás lehetőségét fenntartva, hiszen az egyeztetések most folynak. Az egyes kiemelt alkalmakról, azok közeledtével külön is küldünk majd jelzést. A már megtartott alkalmakat tájékoztató jelleggel küldjük meg.

2023. január 23–24 között az almádi parókia udvarán és a gyülekezeti ház előtt megnyírták a diófát és a két gesztenyefát.

2023. január 24-én, kedden az almádi evangélikus templomban tartottuk meg az ökumenikus imanapot Szijártó László plébános szolgálatával.

2023. február 4-én, szombaton mindkét gyülekezetben megtartottuk a zárszámadási presbiteri gyűléseket, előtte meghallgattuk alapítványunk beszámolóját, valamint a Balatonalmádi Nádas Református Óvoda beszámolóját.

2023. február 27-től tervezetten átlagban kéthetente fenntartói találkozóra és áhítat tartására kerül sor a Balatonalmádi Nádas Református Óvodánkban, mindig 13 órától.

2023. március 21-én, kedden, 18.30 órakor gyülekezeti filmklub (91. filmklub); a gyülekezeti bibliaórás testvéreket is ide várjuk. – Az alkalom még egyeztetés alatt áll, időben hírt adunk a részletekről.

2023. március 31-én, pénteken, 10 órakor, az óvodások húsvétra készülő alkalma a balatonalmádi templomban.

2023. április 2-án virágvasárnapi istentiszteletek a délelőtti istentiszteleti rendben.

2023. április 7-én nagypénteki istentiszteletek a délelőtti istentiszteleti rendben.

2023. április 9–10-én húsvéti istentiszteletek, húsvétvasárnap úrvacsoraosztás, a délelőtti istentiszteleti rendben.

2023. április 17-én, hétfőn, 9 órától csendesnap a Balatonalmádi Nádas Református Óvoda dolgozóinak az almádi gyülekezeti teremben.

2023. május 17-én, csütörtökön 18 órakor, mennybemenetel ünnepén az „Előadások az Isten garázsában” sorozat következő előadására kerül sor (20. előadás).

2023. május 28–29-én pünkösdi istentiszteletek, pünkösdvasárnap konfirmáció és úrvacsoraosztás, délelőtti istentiszteleti rendben, a konfirmációra most az almádi templomban kerül sor.

2023. június 11-én, vasárnap, az almádi istentisztelet után gyülekezeti ebédet tartunk a gyülekezeti házban (19. gyülekezeti ebéd). – Az alkalom még egyeztetés alatt áll, időben hírt adunk a részletekről.

2023. június 19–23 között napközis hittantábor a fűzfői táborunkban.

2023. június 29–július 2 között gyülekezeti és családos tábor Súron (8. gyülekezeti tábor).

2023. augusztus 20-án, a Balatonalmádi és Balatonfűzfői Református Nyaralók X. Találkozója Balatonalmádiban, 10.30 órakor, utána közös ebéd (20. gyülekezeti ebéd).

A balatonfűzfői táborunkban egész nyáron fogadjuk a gyülekezeti csoportokat.

A balatonfűzfői táborunkban egész nyáron fogadjuk a gyülekezeti csoportokat.

 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

A Balatonalmádi Nádas Református Óvodában a beiratkozás időpontja: 2023. április 25–26–27.

Szeretnénk elindítani a negyedik csoportot is.

Részletes tájékoztatást a www.nadasovi.hu oldalon találnak.

 

ADOMÁNYOK

Köszönjük, hogy adományaival támogatja egyházközségünket! Hálásak vagyunk mindenki támogatásáért, segítségéért, imádságáért!

Az éves egyházfenntartói járulék befizethető személyesen az istentiszteletek után, csekken, vagy átutalással az alábbi számlaszámra:

Balatonalmádi Református Egyházközség: OTP–Balatonalmádi, 11748083–20014184

Balatonfűzfői Református Egyházközség: OTP–Balatonalmádi, 11748083–20012144

Akik adóznak, köszönettel ajánljuk figyelmükbe az 1% felajánlásának lehetőségét.

A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066.

A Balatonalmádi Református Egyházközségért Alapítvány – Bolla Ferenc emlékére – adószáma: 18915617–1–19.

 

BERUHÁZÁSAINK

A balatonalmádi parókia elöregedett héjazatcseréjére húsvét után kerül sor.

Balatonfűzfőn a táborunkban ágyakat cserélünk és a templomtelek utcafronti kerítésének felújítását készítjük elő, továbbá fokozatosan elkezdjük a gyülekezeti ház nyílászáróinak cseréjét, dolgozunk a napkollektor programon, tavasszal gyülekezeti munkanapokat tartunk a táborunk nyári nyitására készülve.

 

BÖJTI ÁHÍTAT ÉS IMÁDSÁG

„Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat.” (Zsoltárok 16,5)

A közel harmincöt éves lelkészi szolgálatom alatt rengeteg életsorssal találkoztam már. Amikor elém kerülnek névsorok, feljegyzések, anyakönyvi bejegyzések, egyszerre csak megelevenednek a nevek mögötti emberek, arcok, családok, események, küzdelmek, örömök, tragédiák, könnyek, betegségek…

A mai napon két gyülekezeti tagunkkal is beszélgettem; regénybe illő az életük. Nem lehet kitalálni olyan fordulatos történetet, mint ami a valóságban megtörténik.

Megtelik a szívem szeretettel, ha elém kerül egy-egy embertársunk élete, sorsa. Hányan koldulnak egy jó szót, egy kis figyelmet, vigaszt, segítséget, időt.

A sors kifejezés olyan személytelen, mintha valami vak és irányíthatatlan végzetnek lennék kiszolgáltatva.

A Biblia azonban mindig a minket szerető, nekünk életet ajándékozó és életünket a halálon is túl megőrző Istennel kapcsolatban beszél életünk soráról: Uram, te tartod kezedben sorsomat. Isten pedig végül csakis jót készít nekünk. Az Ő kezében van az életünk.

Imádkozzunk: Áldott légy Istenünk, hogy nem a múló idő, nem is a sokféle rossz, nem is a halál kezében van életünk sorsa, hanem a Te üdvözítő kezedben. Ámen.

 

Balatonalmádi és Balatonfűzfő, 2023. február 20.

Steinbach József református lelkész, Kovács János és Vankó Viktor főgondnokok