Loading...

Megosztani másokkal

Makkay-Chambers Adrienne nyelvtantanár, vezetési tanácsadó és tréner. És hithű keresztyén. Élt Angliában, dolgozott neves cégeknél, és mint tapasztalt nemzetközi tréner, menedzsment tanácsadó bejárta a világot. Vallja, Isten mindenre kiható gondoskodása vezette útját. Küldetésként éli meg, hogy továbbadja mindazt, amit általa megszerezhetett.

Hogyan emlékszik vissza Istennel való találkozására?

Gyerekkoromban én is imádkoztam a szüleimmel, néha elmentünk a templomba is, de ez nem érintett meg mélyen. 18 éves koromban kezdtem el azon gondolkodni, hogy honnan jöttem, hová tartok, és mi is az én kapcsolatom Istennel.Az útkeresésben nagybátyám, Makkai László (Makkai Sándor író, református püspök fia), történész, teológus, akadémikus és egyben református lelkész, a Debreceni Református Teológia egyháztörténet tanára segített, ő vezetett be az Istennel való kapcsolat világába.

Ez akkoriban nem volt természetes dolog a fiatalok körében….

Otthonról hoztam az ez irányú érdeklődésemet. Persze azt hamar megtanultuk, hogy mit szabad és mit nem elmondani az iskolában. Egy olyan rendszerben éltünk, aminek a legkisebb elemével sem értettünk egyet. Innen is jött a keresés, hogy kell lennie egy olyan felsőbb erőnek, aki az én sorsomat is vezeti, akihez bizalommal fordulhatok, akitől segítséget kapok.

És megtalálta?

Olyannyira, hogy az egyetemen angol szakos diplomamunkámat egy 14. századi korai reformátorról, John Wycliffe-ről írtam. Mikor elkerültem Angliába, férjemmel eljártunk az anglikán egyház szertartásaira Cambridge-ben, de azért kerestem a United Reformed Church-ben is a kapcsolatokat. Ha néha elfogott a magány, kaptam segítséget Istentől, bátorított.

Aztán 8 év után úgy hozta az élet, hogy hazaköltözött.

Igen, és itthon is kerestem a gyülekezeti életet.

Miért?

Mert ott lehet igazán megélni, átélni Jézus Krisztus közösségét, épülve egymás hitéből, az ige erejével, vezetésével. Így kerültem Balatonalmádiba, és már évek óta itt vagyok gyülekezeti tag, itt hallgatom és élem meg az Igét.

Mit ad az önnek, hogy Jézus ott van az életében?

Erőt ad! Minden nap kérem ezt az erőt, amit aztán a legapróbb dolgokban is megtapasztalok, megkapom a vezetést. A választásokban, az emberekkel való kapcsolatokban, mindig adatik megoldás. Az a bizalom, hogy mindig számíthatok rá – még ha nem is azonnal jön a válasz – örömöt ad.

És ez az öröm tovább adható. Gondolok most arra, hogy kárpátaljai gyerekeket vendégelt meg az otthonában.

Ez szinte már egy felhívás volt az Úrtól, hogy tessék ezt megcsinálni! Kárpátalján most sokan vannak nehéz helyzetben, és ott akartam segíteni, ahol a legnagyobb szükség van rá. Egy hetet töltött nálam két református lány Kígyósról, egy Beregszász melletti faluból. Nagy öröm volt, hogy itt voltak! Én is legalább annyival gazdagabb lettem általuk, mint ők általam!

Kaptam tőlük egy szép hímzett díszpárnát, a Pál Apostol első Korinthusbeliekhez írt leveléből való idézettel – „A szeretet soha el nem múlik” – mindig emlékeztet majd rájuk és arra, hogy összetartozunk, hogy a szeretet átível minden mesterségesen vont határon és távolságon! Ez két éve volt, ma is tartjuk a kapcsolatot. Szerettem volna tavaly is elhívni gyerekeket, szerettem volna, ha mások is csatlakoznak ehhez, hisz igazán egy hét nekünk nem nagy áldozat, de az odafigyelés, a szeretet sokat jelent nekik, és adni – ahogy megmutatta nekünk Jézus – nagyobb öröm, mint kapni, így mi is épülünk ebből. Sajnos a pandémia közbeszólt, de ha újra lehet fogadni vendéget, akkor újra megteszem, és szorgalmazom, hogy aki megteheti, az éljen ezzel a lehetőséggel. Valóban sokat kaphatunk ebből vissza.

Az Isten által kijelölt út okozott-e valaha nehézséget, kellett-e lemondania valamiről a hite miatt?

Nem éreztem lemondást soha. A jót Istentől kapjuk, én csak azt próbálom megélni, amit eleve kaptam. Persze tudom, hogy itt Magyarországon, ezekben az években, szerencsés helyzetben vagyunk. Ugyanezt Egyiptomban vagy Ázsiában egy keresztény közösség tagjaként nem így élik meg, ott akár az életükkel is fizethetnek a hitükért. Legyünk hálásak Istennek a sorsunkért, és imádkozzunk a nehéz helyzetben lévő testvéreinkért.

És mi a helyzet nyugaton? Amíg lehetett járni külföldre, sokat utazott. Hogyan látja az ottani kereszténység helyzetét?

Angliában az a helyzet, hogy a gyülekezetek elöregszenek. Sajnos hiányoznak a fiatalok a templomokból. A muzulmán világ terjedése kézzel fogható. Az északi részeken nagyon sok a pakisztáni munkás. Egyszer egy pakisztáni férfiakból álló csoportnak kellett angolórát tartanom, nő létemre nem is fogadtak el, számukra nem volt súlya, bármit mondtam nekik. Ez egy nagyon más kultúra. A szupermarketeket járva rengeteg burkába öltözött feleséggel találkozik az ember. Teljesen megváltozik a társadalom ezekben az években. A történelem harcai megkímélték azokat a gyönyörű középkori templomokat, de üresek, sajnos kevés a hívő.

Üzleti menedzsmentet is tanít. A köznyelvben van az a mondás, hogy az üzlet, az üzlet, és ebben benne van az, hogy ne kérjünk számon erkölcsöt rajta. Él még ez a felfogás, vagy van párhuzam a keresztény elvárások és a menedzsment között?

A menedzsment szakirodalom egyre inkább közelit a biblia alapokhoz. Egyre inkább fontos, hogy embernek tekintsék a partnert, szeretettel lehetőséget adva a másiknak, hogy kiteljesedjen. A jó vezető tud rávezetni a megoldásokra, tud segíteni az úton. A tréningeken én e felé igyekszem terelni a hallgatókat, hogy egymás felé nyitottsággal, szeretettel, a másikat segítve kell vezetni, mert az ilyen vezetőt fogják szeretni, őt fogják választani. Elköteleződés vagy engedelmesség? Ha vezetőként sikerül a másik lelkét is megérinteni, akkor az elkötelezett lesz, és kialakulhat egy kölcsönös bizalomra épülő hosszú távú kapcsolat.

Ez az egymás bizalmára épülő vezetés ismerős valahonnan…

Igen. Isten, mint vezető, szeretetet, bizalmat, önbizalmat ad.

Mit csinál egy oktató manapság, amikor a vírushelyzet miatt bezárt a világ?

Oktat, természetesen. Angliában volt egy nyelviskolám, amikor hazajöttem akkor vágtam bele egy nagy cég színeiben a vezetői tanácsadásba és a menedzsment tanításába, persze azt is angolul. 25 országban jártam 25 év alatt, trénerként, tanárként, menedzsment tanácsadóként. Rengeteg mindent megtanultam ez idő alatt. Most küldetésemnek érzem ezt megosztani, hogy a vezetésben, tárgyalásban jobbak legyünk, hogy az angol nyelvet minél többen használják magabiztosan – hiszen ez a világnyelv. Azt szeretném, ha abból, amit külföldön magamba szívtam, idehaza is minél többen profitálhatnának. Ezt most online felületen végzem. A cégeknél, akikkel korábban kapcsolatban voltam, most is tartok online tréningeket, a Pannon Egyetemmel közösen létrehoztunk egy Üzleti Tudásközpontot, ennek a teljes online programját én csinálom, és kialakítottam egy angol nyelvű tanulási platformot is (www.managementskills.online ), itt csak online és angolul tanítok menedzsment témákat és üzleti angolt.

A jelen fórumon szeretettel ajánlok fel egy ingyenes online alkalmat a református testvéreknek, hogy próbálják ki, milyen velem együtt tanulni, hogy mi is egyáltalán az üzleti angol. 2021. március 23-án, kedd délután 14:00-15:00 tartok majd egy ingyenes órát, akit érdekel, szívesen várom a jelentkezését, keressenek az amakkaychambers@t-online.hu e-mail címen, illetve a +36 30 445 3438-as telefonszámon. Ha valaki csak közvetlenül szeretne becsatlakozni az órába, kattintson ide.

És természetesen bármi más témában (általános angol vagy menedzsment coaching) is szívesen segítek!