Loading...

A világosság gyümölcsei: jóság, igazság, egyenesség

December 3-án Balatonalmádiban a város adventi koszorúján Steinbach József püspök gyújtotta meg az első gyertyát. Ünnepi beszédében a karácsonyi örömhírről, advent üzenetéről szólt: Isten az Ő szeretetével, Jézus Krisztusban beragyogja életünket.

A Krisztusban hívő ember számára advent, az Adventus Domini, az Úrral való találkozásra való felkészülés ideje. A világi programok sokaságában áldottak azok az alkalmak, amik közösségi események keretében készítenek minket az Úr eljövetelére.

Ilyen esemény Balatonalmádiban az adventi vasárnapokon rendezett hagyományos települési gyertyagyújtás, amikor a város keresztyén gyülekezeteinek vezetői osztanak meg igei gondolatokat.

Advent első vasárnapján Steinbach József püspök Pál apostol efezusiakhoz írt levele alapján szólt advent üzenetéről: „A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség” (Ef 5,9).

Életünk sok tekintetben bizonytalan, homályos, sötét. Advent idején bevilágítja életünket a karácsonyi örömhír: Isten az Ő világosságával beragyogja az emberlét mindenféle sötétségét. Isten világossága mindenkor velünk lehet, rádöbbent arra, hogy több az élet, mint amit testi szemeinkkel látunk. Felismerjük, hogy Isten az események Ura, aki mindent a javunkra akar fordítani, az örökélet tágasságába helyezve életünket.

Az apostol arról szól, hogy az isteni világosságnak konkrét gyümölcsei vannak:

Jóság

„Az Isten közelsége jó. Az Isten közelségében egymással közösségben, békében lenni az jó” – mondta a püspök hozzátéve, hogy önmagunktól nem tudunk jók lenni, ezért Isten az Ő jóságát, szeretetét adja nekünk egyszülött Fiában, Jézus Krisztusban. Ez a jóság aztán láthatóvá válik rajtunk, hogy mi is teremjük a világosság gyümölcseit: szeretetet, örömöt, békességet, türelmet, szívességet, jóságot, hűséget, szelídséget, önmegtartóztatást.

Igazság

„Isten egyedül az, aki Igaz, aki igazságos” – emelte ki rámutatva, hogy bennünk csak részigazságok vannak. Isten az Ő igazságát karácsonykor abban a csodában mutatta meg, hogy az Ő szeretetével, Jézus Krisztusban megigazít minket. Ez arra kötelez bennünket, hogy egyre inkább próbáljunk igazzá és igazságossá lenni: legyen bennünk empátia, merjük meghallgatni a másikat is, összetenni a részigazságokat és elindulni egy közös úton.

Egyenesség

„Ebben a világban minden kusza. Tele van az életünk görbeséggel, tévelygéssel.” Emberi erővel, egymást győzködve nem lehet kiegyenesíteni „görbeségeinket”, csak Isten szeretetének, jóságának, igazságának erejével.

„Jöjj, Urunk, a Te erőddel tégy bennünket eggyé, a mi görbeségeinket egyenesítsd ki. Végezd el itt Balatonalmádiban, szeretett hazánkban, ebben a békétlen világban, hogy tudjunk a sötétségben világítani isteni jósággal, isteni igazsággal, isteni egyenességgel” -zárta adventi gondolatait Steinbach József püspök.

A balatonalmádi ünnepi rendezvényen zenei szolgálatot adtak a Nádas Református Óvoda pedagógusai. Zenés- verses összeállítást adott elő Halas Adelaida színésznő.

A város adventi koszorúján Steinbach József és Fabó Péter polgármester gyújtották meg az első gyertyát.