Loading...

Anyák köszöntése

Május első vasárnapján gyülekezeteinkben köszöntöttük az édesanyákat. Balatonfűzfőn és Balatonalmádiban is sokan érkeztek a gyülekezeti anyák napi istentiszteletre. Steinbach József megköszönte, hogy ilyen nagy számban elfogadták a meghívást. Hálával szólt arról, hogy Isten Igéjére figyelve közösen kérhetünk áldást az édesanyákra, nagymamákra.

Az elhangzott ige – folytatva Márk evangéliumának két és féléve megkezdett magyarázatát – Jézus Krisztus biztató szava volt: „De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába” (Márk 14,28)
A hit Isten ajándéka. A hit törékeny ajándék, bármikor elbotolhatunk, ezért nem bizakodhatunk el. Erre utal Jézus is a történet előzményében, mikor így figyelmezteti a tanítványokat: „Mindnyájan megbotránkoztok bennem” (Márk 14,27) Az intésben azonban ott van a biztatás is, Ő nem hagy el bennünket, ha elgyengülne a hitünk. A feltámadt, élő Jézus Krisztus előttünk megy, vezet bennünket. Ezért óriási hiba – figyelmeztetett Steinbach József – ha Jézust magunk mögött keressük, mikor csupán egy nagy emberként tiszteljük Őt, akire érdemes emlékezni. A feltámadásba vetett hit nélkül üres az életünk, pótcselekvésekbe menekülünk. Jézus feltámadt, ez az evangélium szíve, ne mögöttünk, hanem előttünk keressük Jézust. Ő ma is él, ma is lehet Ővele személyes találkozásunk, amit egykor mondott, azt ma is mondja, amit cselekedett ma is cselekszi. Ma is van bűnbocsánat Őáltala, ma is gyógyít, erőt ad szava. Jézus Krisztus él, előttünk jár, mindig az adott kor, a posztmodern kor előtt jár, ezért Jézus Krisztus mindig a legmodernebb, nincs nála modernebb. Amit egykor elmondott, megélt, amire megváltott bennünket, az ma is a világ számára az egyetlen megoldás: hinni, remélni, szeretni, nemcsak önmagunknak élni, tudni megbocsátani, békességszerzőnek lenni. Jézus Krisztus előttünk jár, töri az utat a bizonytalanban, mutatja az irányt, vezet az életúton az öröklét boldog megérkezéséig.
Steinbach József köszönetet mondott a szülőknek, hogy fontosnak tartják gyermekeik lelki fejlődését: „Édesanyák, nagymamák, köszönet nektek, hogy fontosnak tartjátok a testi edzés mellett a hitbeli, lelki edzést a gyermekeitek számára is. Áldjon meg benneteket az Úr! Jézus figyelmeztet és biztat: De „miután feltámadtam, előttetek megyek”. Velünk az Úr mindörökké!” – zárta igehirdetését Steinbach József

Az ünnepi alkalmon a hittanos gyerekek műsorral köszöntötték az édesanyákat. Mindkét gyülekezetben osztályonként, elsőtől nyolcadikig léptek a gyülekezet elé a gyermekek, és szívhez szóló versekkel adtak hálát az édesanyák, nagymamák éltető szeretetéért. A műsor után minden gyermek virággal is köszönetet mondott.
A hittanosok ünnepi műsorát a meghatódott anyák mellett a gyülekezet is örömmel fogadta. Köszönet illeti ezért Steinbachné Cenkvári Klárát, Klári nénit, aki összeállította a műsort és felkészítette a gyermekeket.

Isten éltesse az édesanyákat!