Loading...

Böjti gyülekezeti körlevél

„Ő SZÓLT ÉS MEGLETT!” (Zsoltárok 33,9)

Mi, almádi-fűzfői reformátusok

Gyülekezeti hírlevél – 2024.02.21.

„Mily drága a Te szereteted, Istenem!” (Zsoltárok 36,8)

 

Kedves Testvéreink!

Fogadják gyülekezeti körlevelünket a böjti időszakban húsvéti reménységgel.

 

BÖJTI ÁHÍTAT

„Aki kíméli botját, gyűlöli a fiát, de aki szereti, idejében megfenyíti.” (Példabeszédek 13,24)

Ez az igevers, az Újszövetség fényében, messze túlmutat a gyermeknevelésen. A gyermeknevelés kérdését most hagyjuk is ki ebből.

Isten szeretetének jele, hogy megfenyíti fiait, népét. Erre rászolgálunk, mert sokat hibázunk, nagy a mi bűnünk és nyomorúságunk. Az egész Biblia egyik fő üzenete az, hogy Isten miként fenyítette meg engedetlen népét, benne egyes gyermekeit is. De ezt a megfenyítést féltő szeretetből tette az Isten, hogy figyelmeztesse őket, nem jó felé haladnak; azaz, ha nem térnek meg Istenükhöz, és nem az Ő életet kiteljesítő parancsai szerint élnek, akkor a halál felé menetelnek. Ha Isten nem fenyítene meg minket, ha nem figyelmeztetne, az annak a jele lenne, hogy az Úr végképpen elengedte kezünket, már nem szeret, és hagyja, hogy rohanjunk a szakadék felé. Isten azonban szeret minket, még mindig szeret, nem mondott le rólunk, tart még kegyelmi ideje. Az igevers szavaival: még mindig nem gyűlölt meg bennünket.

Isten megtartó és megváltó szeretete a golgotai kereszten és a húsvéti üres sírnál ragyogott fel előttük. Isten üdvösségesen szeret minket, magához ölelte ezt a kárhozott világot. Isten egyszülött Fiát, Jézus Krisztust fenyítette, büntette meg a mi bűneinkért, minden Isten- és embergyűlöletünkért, egész önző, gyarló, képmutató életünkért, hogy számunkra szabadulást, új- és örök életet kínáljon. Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó, akiben Isten gyönyörködik (Márk 1,11), és Őáltala mi is Isten fiai, gyermekei lehetünk (Galata 3,26), így Isten Lelke vezethet minket ebben a lelketlen világban (Róma 8,14). Az istenfiúság pedig oltalom, erős és bevehetetlen vár (Zsoltárok 18,3).

Csak az érettünk meghalt és feltámadott Jézus Krisztusban van megújulás, élet. Egyébként mindenkit és mindent elnyel az ordító oroszlán szétdobáló gyűlölete (1Péter 5,8), a gonosz önzés, gyarlóság, képmutatás; egyházat és világot egyaránt. Úgy kell Jézus Krisztushoz menekülnie az egész világnak, miként lélegzetet veszünk. Nincs más lehetőség. Egyébként kárt vallva elveszünk. Jöjj Szentlélek Isten!

 

ADOMÁNYOK

Köszönjük, hogy adományaival támogatja egyházközségünket! Hálásak vagyunk mindenki támogatásáért, segítségéért, imádságáért!

Az éves egyházfenntartói járulék befizethető személyesen az istentiszteletek után, csekken, vagy átutalással az alábbi számlaszámra:

Balatonalmádi Református Egyházközség: OTP–Balatonalmádi, 11748083–20014184

Balatonfűzfői Református Egyházközség: OTP–Balatonalmádi, 11748083–20012144

Akik adóznak, köszönettel ajánljuk figyelmükbe az 1% felajánlásának lehetőségét.

A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066.

A Balatonalmádi Református Egyházközségért Alapítvány – Bolla Ferenc emlékére – adószáma: 18915617–1–19.

 

ÚJ KEZDEMÉNYEZÉSEK GYÜLEKEZETEINKBEN

A kétezres évek szép gyakorlatát felelevenítve bevezettük a havi egy ifjúsági órát az almádi és fűzfői gyülekezetek konfirmált korosztályának, azaz a középiskolás korosztálynak, dr. Bognár Judit testvérünk vezetésével, akinek hálásan köszönjük szolgálatait. Egy ifjúsági zenekar alakítása is felvetődött.

Az egyetemista korosztály számára is újra elkezdtük a külön bibliaóra tartását, ugyancsak mindkét gyülekezetben jelenlévő, és minden érdeklődő felé nyitottan.

Az almádi és fűzfői gyülekezetek részvételével szeretnénk egy kötetlen, bográcsozó találkozót szervezni, hogy a két gyülekezet lelki, hitbéli, testvéri és szolgáló összetartozását erősítsük, amely nagyon fontos a jövő gyülekezeti építkezése kapcsán.

Szükséges lesz a két egyházközség, mint társult egyházközség SZMSZ-ének megújítására.

Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy az új presbitérium Fűzfőn is bevezette a heti presbiteri ügyelet rendszerét.

Nagy áldás a fűzfői gyülekezetünkben a tavaly év végén beindított hitmélyítő Keresztkérdések sorozat, havi egy alkalommal. Egy esztendeje már a fűzfői gyülekezetünkben is tartunk gyermekistentiszteleteket, köszönet a munkatársak segítségéért.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

A Balatonalmádi Nádas Református Óvodában a beiratkozás időpontjai:

2024. április 23., 8–12 óra.

2024. április 24., 9–14 óra.

2024. április 25., 13–17 óra.

Részletes tájékoztatást a www.nadasovi.hu oldalon találnak.

 

HETI RENDSZERES ALKALMAINK

Istentiszteleteket, vasárnap 9 órakor a balatonfűzfői református templomban, 10.30 órakor a balatonalmádi református templomban tartunk. Istentiszteleteinken Márk evangéliumát magyarázzuk folyamatosan, 2020. augusztusának első vasárnapja óta. 2024.  elején a Márk 15,34-el folytattuk, a 136. igehirdetéssel.

Gyerekistentiszteleteket az istentiszteletekkel egyidőben tartunk a balatonalmádi református templom tetőterében; az almádi templomunkban az istentisztelettel párhuzamosan az oldalsó teremben kivetítjük az istentiszteletet, a kisgyermekeseknek; nyáron pedig az istentiszteletet kihangosítjuk az udvarra is, a templom előtti teret padokkal és székekkel töltjük fel.

Balatonfűzfőn is elindult a gyermekistentisztelet, a gyülekezeti teremben.

Az istentisztelet előtt imaközösséget tartunk.

A balatonalmádi gyülekezeti kórusunk próbájára vasárnap 9.15 órától kerül sor a templom tetőterében, külön egyeztetés szerint.

Gyülekezeti bibliaórákra a balatonfűzfői református gyülekezeti teremben hétfőn 17.30 órától, a balatonalmádi református gyülekezeti teremben, kedden 18.30 órától kerül sor (változás lehetséges, az adott bibliaórás alkalmon mindig pontosítjuk a következő bibliaóra időpontját).

Hittanórák heti 24 órában az almádi és a fűzfői városi óvodákban és az iskolákban, külön közölt beosztás szerint történnek. Saját óvodánkban az erre képzett óvónők által a hitoktatás rendszeres és folyamatos.

Minden évben többen jelentkeznek felnőttkeresztelőre és konfirmációra. Ennek szívből örülünk. Önként jelentkezett testvéreink felkészítése folyamatos, külön egyeztetés szerint.

 

2024. ELSŐ FÉLÉVÉNEK KIEMELT ALKALMAI

2024. február 26-án, hétfőn, 17 órától, Keresztkérdések sorozat 4. alkalma, a balatonfűzfői református gyülekezeti teremben.

2024. március 1-én, pénteken, 17 órától, egyetemista ifi az almádi református gyülekezeti teremben.

2024. március 2-án, szombaton, 10 órától, az Országos Lepramisszió konferenciája a balatonalmádi református templomban.

2024. március 8-án, pénteken, 9 órától 12 óráig a Balatonalmádi Nádas Református Óvoda dolgozóinak csendesnap, a balatonalmádi református gyülekezeti teremben.

2024. március 10-én, vasárnap az istentisztelet után, 12 órától, felnőttkeresztelés, konfirmáció a balatonalmádi református templomban.

2024. március 12-én, kedden, 18.30 órától, gyülekezeti filmklub (94) a balatonalmádi református gyülekezeti teremben (a bibliaórásokat is ide várjuk).

2024. március 24-én, vasárnap, virágvasárnapi istentiszteletek a délelőtti istentiszteleti rendben, 9 órakor a balatonfűzfői református templomban, 10.30 órakor a balatonalmádi református templomban.

2024. március 25-én és 26-án, hétfőn és kedden, nagyheti bibliaórák, hétfőn 17.30 órától a balatonfűzfői református templomban, kedden 18.30 órától a balatonalmádi református gyülekezeti teremben.

2024. március 29-én, pénteken, nagypénteki istentiszteletek a délelőtti istentiszteleti rendben, 9 órakor a balatonfűzfői református templomban, 10.30 órakor a balatonalmádi református templomban.

2024. március 31-én, vasárnap, húsvétvasárnapi istentiszteletek úrvacsoraosztással a délelőtti istentiszteleti rendben, 9 órakor a balatonfűzfői református templomban, 10.30 órakor a balatonalmádi református templomban.

2024. április 1-jén, hétfőn, húsvét hétfői istentiszteletek legátus szolgálatával, a délelőtti istentiszteleti rendben, 9 órakor a balatonfűzfői református templomban, 10.30 órakor a balatonalmádi református templomban (április 2-án az ünnep utáni kedden Balatonalmádiban nincs bibliaóra).

2024. április 17-én, szerdán, 16 órától a Balatonalmádi Nádas Református Óvodában, szülőkkel való találkozó.

2024. április 19-én, pénteken, 17 órától, Keresztkérdések sorozat 5. alkalma, a balatonfűzfői református gyülekezeti teremben.

2024. április 23–25, keddtől csütörtökig, a Balatonalmádi Nádas Református Óvodában a beiratkozás időpontjai: 2024. április 23., 8–12 óra; 2024. április 24., 9–14 óra; 2024. április 25., 13–17 óra. Részletes tájékoztatást a www.nadasovi.hu oldalon találnak.

2024. április 28-án, vasárnap, az almádi istentisztelet után gyülekezeti ebéd a balatonalmádi református gyülekezeti teremben.

2024. április 30-án, kedden, 18.30 órától, gyülekezeti filmklub (95) a balatonalmádi református gyülekezeti teremben (a fűzfői testvéreket és az almádi bibliaórásokat is ide várjuk).

2024. május 3-án, pénteken, 16 órától, a Balatonalmádi Nádas Református Óvoda anyák napi ünnepsége, a balatonalmádi református templomban.

2024. május 5-én, vasárnap, gyülekezeti anyák napja, hittanosok szolgálatával, a délelőtti istentiszteleti rendben, 9 órakor a balatonfűzfői református templomban, 10.30 órakor a balatonalmádi református templomban.

2024. május 9-én, csütörtökön, mennybemenetel ünnepén, 18 órától, rövid áhítat után Előadások az Isten garázsában (21), Sipos Csaba kántor koncertje, a Veszprémi Református Egyházmegye Orgonaalap javára.

2024. május 13-án, hétfőn, 17 órától, Keresztkérdések sorozat 6. alkalma, a balatonfűzfői református gyülekezeti teremben.

2024. május 19-én, vasárnap, pünkösd ünnepén, istentisztelet, úrvacsoraosztás és konfirmáció, a délelőtti istentiszteleti rendben, 9 órakor a balatonfűzfői református templomban, 10.30 órakor a balatonalmádi református templomban (a közös konfirmáció most a balatonfűzfői református templomban lesz).

2024. május 20-án, hétfőn, pünkösd ünnepén, istentiszteletek, délelőtti istentiszteleti rendben, 9 órakor a balatonfűzfői református templomban, 10.30 órakor a balatonalmádi református templomban (21-én kedden az ünnep után Balatonalmádiban bibliaórát nem tartunk).

2024. május 28-án, kedden, 18.30 órától, Előadások az Isten garázsában (22), Makkay-Chambers Adrienne előadása.

2024. június 1-jén, szombaton, 11 órától óvodai kibocsátó istentisztelet, a balatonalmádi református templomban.

2024. június 3-án, hétfőn, 17 órától, Keresztkérdések sorozat 7. alkalma, a balatonfűzfői református gyülekezeti teremben.

2024. június 21-23. között, péntektől vasárnapig REND (Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivál) Tatán.

2024. június 24-28. között, hétfőtől péntekig, gyülekezeti napközis tábor Balatonfűzfőn.

2024. július 2-án, kedden, 18.30 órától tartjuk a nyári szünet előtti utolsó bibliaórát a balatonalmádi református gyülekezeti teremben.

2024. július 5-7. között, péntektől vasárnapig, gyülekezeti tábor Súron (10. gyülekezeti tábor).

 

Balatonalmádi és Balatonfűzfő, 2024. február 21.

Steinbach József református lelkész, Kovács János és Vankó Viktor főgondnokok