Loading...

Pünkösdi és nyári gyülekezeti körlevél – 2023.05.24.

„Ő SZÓLT ÉS MEGLETT!” (Zsoltárok 33,9)

Mi, almádi-fűzfői reformátusok

Gyülekezeti hírlevél – 2023.05.24.

Pünkösdi és nyári körlevél

„Emeljétek fel kezeteket a szentély felé!” (Zsoltárok 134,2)

Kedves Testvéreink!

Pünkösdi körlevelünkben a legfontosabb nyári alkalmainkra hívjuk fel a figyelmüket, a körlevél végén pedig egy rövid pünkösdi áhítatot olvashatnak.

 

ALKALMAINK

Istentiszteleteket minden vasárnap tartunk: 9 órakor Balatonfűzfőn; 10.30 órakor Balatonalmádiban.

Gyerekistentiszteletekre az almádi istentisztelettel egyidőben hívjuk gyermekeinket, az almádi templom tetőterében.

Gyülekezeti bibliaórákra Balatonfűzfőn hétfőn 18 órakor kerül sor. Balatonalmádiban keddenként 18.30 órakor a következő időpontokban tudunk bibliaórákat tartani: június 13., június 27., július 4. A szeptemberi kezdésről még hírt adunk.

2023. május 28–29-én pünkösdi istentiszteletekre hívjuk testvéreinket, délelőtti istentiszteleti rendben: pünkösdvasárnap konfirmáció és úrvacsoraosztás lesz, a konfirmációra most az almádi templomban kerül sor.

2023. június 3-án, 11 órakor a Balatonalmádi Nádas Református Óvoda kibocsátó istentiszteletére kerül sor az almádi templomban. Óvodánkban szeptembertől elindulhat a negyedik csoport is. Köszönjük Igazgató Asszony, az óvónők, a dolgozók szolgálatait, a szülők bizalmát.

2023. június 4-én, 10.30 órakor, a balatonalmádi református templomban felnőtt keresztelőre és konfirmációra készülünk. Nyaranta a gyermekek keresztelése szinte folyamatos lesz. Hálásak vagyunk mindezért.

2023. június 11-én, vasárnap, az almádi istentisztelet után gyülekezeti ebédet tartunk a gyülekezeti házban (19. gyülekezeti ebéd). Jelentkezni dr. Rakk Erika testvérünknél lehet a rakk.erika07@gmail.com email címen.

2023. június 19–23 között napközis hittantáborunkat szervezzük meg a fűzfői táborunkban. Jelentkezni Steinbachné Cenkvári Kláránál lehet az sneklara@gmail.com email címen.

2023. június 29–július 2 között rendezzük meg a gyülekezeti és családos tábort Súron (8. gyülekezeti tábor). Jelentkezni Varga Katalin testvérünknél lehet a kvarga71@gmail.com email címen. Akik jelentkeztek, azok időben tájékoztatást kapnak a programról. A gyülekezeti táborunkban kerül sor a 92. gyülekezeti filmklub megtartására is.

2023. augusztus 20-án, a Balatonalmádi és Balatonfűzfői Református Nyaralók X. Találkozóját tervezzük Balatonalmádiban, 10.30 órakor, utána közös ebéd (20. gyülekezeti ebéd).

A balatonfűzfői táborunkban egész nyáron fogadjuk a gyülekezeti csoportokat.

Hálásan köszönjük minden segítő és szolgáló testvérünk segítségét.

 

ADOMÁNYOK

Köszönjük, hogy adományaival támogatja egyházközségünket! Hálásak vagyunk mindenki támogatásáért, segítségéért, imádságáért!

Az éves egyházfenntartói járulék befizethető személyesen az istentiszteletek után, csekken, vagy átutalással az alábbi számlaszámra:

Balatonalmádi Református Egyházközség: OTP–Balatonalmádi, 11748083–20014184

Balatonfűzfői Református Egyházközség: OTP–Balatonalmádi, 11748083–20012144

 

PÜNKÖSDI ÁHÍTAT ÉS IMÁDSÁG

„Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem.” (Zsoltárok 13,6)

John Rutter angol zeneszerző művei gyönyörűen énekelnek az Úrnak, az Úr jóságos tetteiről. Mennyei örömmel, reménységgel tölt meg minden műve, zsoltárfeldolgozásai különösen. Miközben hallgatom, vagy éppen magamban dúdolom ezeket a műveket, az Úrnak éneklek, magasztalva hálát adok, mert az Úr jót tett velem.

Jót tett velünk az Úr.

Vegyük észre mindenkor az Úr jóságát!

Ha nehéz helyzetben vagyunk, akkor még inkább lássuk meg: az Úr jót tett velünk, szeretetével megtartja életünket, és a próbatételekben sem hagy el bennünket!

Az Úr jósága visszaadta nekünk az életet, mert megajándékozott minket az örök élet határtalanságával, így földi életünk minden percének értelmével.

Az Úr jósága egyetlen reménységünk.

Imádkozzunk! Magasztalunk Téged, Urunk, jóságodért, amelyet Jézus Krisztusban mutattál meg nekünk. Kérünk, Lelked által ajándékozz meg bennünket ezzel a jósággal, hogy szereteted követei lehessünk a legnehezebb és leglehetetlenebb helyzetben is! Óvj meg bennünket minden rossztól, tartsd távol tőlünk a közömbösséget, a reménytelenséget, a gyűlöletet! Add, hogy üdvösséges örömöd képviseljük! Ámen.

Balatonalmádi és Balatonfűzfő, 2023. május 24.

Steinbach József református lelkész, Kovács János és Vankó Viktor főgondnokok