Loading...

Emlékező sorok dr. Farkas Miklós testvérünkről

Kedves Testvéreink!

Őszinte fájdalommal, de az örök élet Urának akaratát elfogadva adjuk hírül, hogy dr. Farkas Miklós testvérünket, sebészt, háziorvost, számos más szakvizsgával rendelkező orvost, sokunk odaadó gyógyítóját, egykori városi képviselőt, balatonalmádi egyházközségünk presbiterét, gyülekezeti alapítványunk kuratóriumnak elnökét 2021. november 4-én hazahívta teremtő és megváltó Ura.

Dr. Farkas Miklós temetése, 2021. december 12-én, vasárnap, 12 órakor lesz, temetési istentisztelet keretében, a balatonalmádi református templomban (Baross Gábor utca 24.).Hamvait szűk családi körben később helyezik majd el Budapesten.

Farkas Miklós testvérünk három évtizeden át volt gyülekezeti alapítványunk kuratóriumának elnöke, és gyülekezetünk presbitere. Gyülekezetünk gyarapodásának számos ajándéka köthető az Ő nevéhez is. Amíg egészsége engedte, minden vasárnap itt volt az istentiszteleten, részt vett az istentisztelet utáni beszélgetéseken, buzgón támogatta gyülekezetünket, és aktívan vett részt a gyülekezeti szolgálatban. Gyógyító hivatásában az Áldott Orvos, Jézus Krisztus eszköze volt, aki szakérteleme mellett betegeire időt szánt, beszélgetett velük.

Hívő, hűséges testvérünk emléke minket arra késztet, hogy hasonló hűséggel álljunk az őrhelyen, Isten dicsőségének valamint embertársainknak szolgálatában, építsük Isten országát egy megroppanó világban, valamint szeressük nagyon a látható egyházat, benne saját gyülekezetünket!

Sokan nagyon sokat köszönhetünk Farkas doktor úrnak, testvérünknek az Úrban. Tudjuk, hogy hazatért Isten örökkévaló hajlékába, ahol megtapasztaljuk a maradéktalanul jót, azaz az üdvösség teljességét. Emléke ebben a boldog bizonyosságban legyen áldott!

„…Isten örök életet adott nekünk…” (1János 5,11)

Steinbach József, református lelkész