Loading...

Hálával az Úr kegyelméért

A Balatonalmádi Református Gyülekezet 2001-től testvérgyülekezeti kapcsolatot ápol a Budapest Újpest-Belsővárosi Gyülekezettel. Évente felváltva tesz látogatást a két közösség egymáshoz. Ezeken az alkalmakon közös istentiszteleten veszünk részt, együtt dicsérve az Urat, majd ebéddel és kirándulással erősítjük a kapcsolatot egymással. A vírushelyzet miatt a 2019-es találkozó óta nem volt lehetőség ilyen közös alkalomra. Ezért is vállalta el örömmel Steinbach József, hogy november 21-én, az Örökélet vasárnapján szolgáljon a fővárosi gyülekezet istentiszteletén. A 90. zsoltárból szólt az ige, az örökkévaló Isten lehajolt a halandó emberhez, Jézus Krisztusban ajándékozva nekünk az örökélet távlatát.

A találkozás alkalom volt arra, hogy a testvéri kapcsolatot tartva, szűk körben együtt imádkozva, életükre Isten áldását kérve, közösen dicsérhessek Isten megtartó kegyelmét.
Az imádkozás szólt a gyülekezet jövőjéért is, hiszen 2022-ben új lelkészt választanak. Január elsején Nagytiszteletű Loránt Gábor, közel 30 évnyi szolgálat után nyugdíjba vonul. A lelkipásztor 2000 novembere óta áll az újpesti gyülekezet élén. Hálával gondolunk a közös Szentlelkes alkalmakra, Isten áldását kérve további életére.
„Uram, a te hálás néped”. Egy ottani testvérgyülekezeti tagunk, Tarnóczy László, saját szerzeményével, köszönti gyülekezetünket. A nagyon szép, ihletett ének zenéjét és szövegét is ő írta. Hallgassuk szeretettel.