Loading...

Énekek – Hangzó anyag (Veresné Petrőcz Mária)

Adj békét a mi időnkben

1.Adj békét a mi időnkben, Úristen téged kérünk. Hisz rajtad kívül más nincsen, Ki síkra szállna értünk, Egyedül te, örök Isten.

2. Adj békét a mi időnkben, Úristen, téged várunk. Te segíts dolgos békében Hűségesen szolgálnunk. Áldd meg hazánk, áldd meg népünk!

3. Adj békét a mi időnkben! Adj békességet nékünk, Mindenütt: házban és szívben! Jézus nevében kérünk. Így hallgass meg minket, ámen!

 

Égi, szent béke, jöjj

Égi, szent béke, jöjj,

Vár e dúlt világ,

Bontsd ki már szárnyadat,

Várunk rég terád.

Tűnjön el földünkről gyűlölet és harc,

Boldogan ragyogjon minden emberarc!

Félelem éjében égi fénysugár,

Győztesen törj elő, béke, jöjj el már!

Béke, jöjj el már!

 

468. Végtelen irgalmú szentséges Úr Isten

1.Végtelen irgalmú szentséges Úr Isten, / Ki engem segítesz minden én ügyemben, / Csak te vagy énnékem győzelmes fegyverem, / Paizsom, kőfalam, minden reménységem!

2.Hajtsd le füleidet a magas mennyekből, / Halld könyörgésemet kegyelmességedből, / És ne csinálj törvényt az én érdememből, / Hanem véghetetlen irgalmas szívedből!

3.A te kezed által formáltattam földből, / Nagy bűnnel jöttem ki anyámnak méhéből, / De a te irgalmad megtisztított ettől, / S minden földi jómat vettem te kezedből!

4.Mégis én, nyomorult, háládatlan vagyok, / Új bűnnek naponként sokszor helyet adok. / Uram, költs fel, kérlek, amikor szunnyadok, / Moss meg Szentlelkeddel, mert én bűnös vagyok!

5.Atyáink vétkéről meg ne emlékezzél, / Sőt minden bűnükről, kérlek, feledkezzél: / Mert tégedet nem holt, hanem ki most is él, / Az dicsér, s nevedről tisztességet beszél.

6.Nem nékünk, nem nékünk, Uram, tisztességet, / De szent nevednek adj örök becsületet! / Minket azért áldj meg, hogy hívjuk nevedet / Mi segítségünkre, és bízzunk tebenned!

 

284. Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli

1. Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli,

Mert minden gazdagságát velünk közli.

2. Ő, mint bő irgalmú kegyelmes Atya,

Fiait testben, lélekben megáldja.

 

801. Szívből köszönöm, Uram, az életet

1. Szívből köszönöm, Uram, az életet,

Mind a jóért, mit oly bőven adtál nekem,

Zengek hálaéneket.

Szívből köszönöm, Uram, a békémet,

Most hozzád száll az öröm hangjain!

Halleluja!

2.Áldom, dicsérem Neved, mert úgy szeretsz,

Mikor próbákkal küzdök, Te rám tekintesz,

Felém nyújtod szent kezed.

Szívből köszönöm, Uram, az új erőt.

A lelkem hálaimát mond Neked:

Halleluja!

 

841. Igéddel áldj meg bennünket

1. Igéddel áldj meg bennünket, Urunk,

Így lesz e hajlék lelki otthonunk,

Buzdíts, hogy szívvel szolgáljunk neked,

Áraszd e házra áldott Lelkedet!

Buzdíts, hogy szívvel szolgáljunk neked,

Áraszd e házra áldott Lelkedet!

2. Igéddel hívtál most is, hű Urunk,

Bármerre küldesz, bátran indulunk,

Buzdíts, hogy szívvel szolgáljunk neked,

Áraszd ki ránk is áldott Lelkedet!

Buzdíts, hogy szívvel szolgáljunk neked,

Áraszd ki ránk is áldott Lelkedet!

 

492. A Bárány hordja csendesen

1.A Bárány hordja csendesen / Földiek minden vétkét.

Vállalja tisztán, bűntelen / Bűnösök bűnhődését.

Elindul, hordoz szenvedést, / Gúnyt, halált, átkot, megvetést,

Nem kíván könnyebbséget.

Elvisel, hordoz bűnt és bajt, / Golgota fáján kínt és jajt,

És szól: Eltűröm érted!

 

416. Halld, mint zeng az egész ég

1.Halld, mint zeng az egész ég: „A Királynak dicsőség!

Békesség a földön lenn, Istentől jő kegyelem.”

Népek, örvendezzetek! Visszhangozzák a mennyek!

Hirdesse a természet: Krisztusunk megszületett!

Halld, mint zeng az egész ég: „A Királynak dicsőség!”