Loading...

Gyülekezeti hirdetés 2022. február 27-én

Gyülekezeti hirdetés 2022. február 27-én

LITURGIAI RÉSZ

Egyházi év: Ötvened vasárnap.

Textus: Márk 10,1–12 (6–9) A házasságról

Énekek: 138,1; 395,1–3; 397,1; 398,1–5.

Adatok: 8. hét, Márk sorozat: 64.

Számadatok: Balatonfűzfőn: 28 fő, Balatonalmádiban: 72 fő + gyermekistentisztelet résztvevői?

HETI ALKALMAK

Istentisztelet, vasárnap, Balatonfűzfőn 9.00 órakor, Balatonalmádiban 10.30 órakor, gyerekistentisztelet, imaközösség az istentisztelet előtt).

Bibliaóra, Balatonfűzfőn hétfőn 17.30 órakor, Balatonalmádiban kedden 18.30 órakor, online.

Hittanórák a szokott rendben.

KÁRPÁTALJAI VÁLSÁGHELYZETRŐL

A zsoltáros imádságába kapcsolódva könyörgünk a mostani válsághelyzetben minden szenvedőért, menekültért, kárpátaljai testvéreinkért, és imádságos szívvel ajánljuk fel segítségünket a Magyar Református Szeretetszolgálat koordinálásán keresztül. Országos egyházunk, a Magyarországi Református Egyház kérése, hogy minden segíteni szándékozó testvér az országos egyház által összehangolt módon nyújtson segítséget, lehetőségei szerint. A segítségnyújtás minden felekezettel együtt is összehangoltan történik a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának vezetésével.

A természetbeni adományok gyűjtése a gyülekezeteinkben: Tartós élelmiszert a balatonalmádi parókián gyűjtünk (Baross Gábor utca 24.), illetve vasárnaponta a balatonfűzfői istentiszteletek után. A természetbeni adományokat a Magyar Református Szeretetszolgálat juttatja el a rászorulóknak.

Aki pénzbeli támogatást szeretne felajánlani: 1358 adományvonal hívásával teheti ezt meg, illetve a Magyar Református Szeretetszolgálat számlaszámára utalhat pénzbeli adományt. A számlaszámot, és minden ide vonatkozó információt megtalál a www.jobbadni.hu oldalon. Ez a Magyar Református Szeretetszolgálat oldala.

A menekültek számára a szálláshelyekről az országos egyház gondoskodik, eddig minden rászorulót el tudtunk helyezni. Ha ezen a területen is konkrét segítségre lesz szükség, jelentkezni fogunk.

Ne felejtkezzünk el egymásról, az imádság erejéről, és arról sem, hogy Isten a történelem Ura, aki soha nem hagy el bennünket, még akkor sem, ha éppen elhagyatottnak látszunk.

KIEMELT HIRDETÉSEK

Február 18-án, pénteken, 13.00 órakor kísértük, az örök élet reménységében nyughelyére Holló Miklósné, Behring Anikó testvérünket a vörösberényi temetőben, a család kérésére február 27-én, azaz most vasárnap emlékezünk meg róla. Testvérünk 33 évig vezette az almádi városi könyvtárat.

Február 25-én, pénteken, 13.00 órakor kísértük, az örök élet reménységében nyughelyére Lengyel Kálmán testvérünket (78 éves), a felsőörsi temetőben.

Február 25-én, pénteken, 13.00 órakor kísértük az örök élet reménységében nyughelyére Németh Csaba testvérünket (64 éves), a fűzfői temetőben.

A böjti időszakban, húsvétra készülve, ünnepi húsvéti körlevelünkben már közölni fogjuk az első félévi gyülekezeti programokat, igyekezve minden korábbi programot visszaállítani.

Az almádi gyülekezeti bibliaórába március hó folyamán, a második keddtől szeretnék már személy szerint is bekapcsolódni, és igyekszünk a bibliaórát megújítani, hogy minél többen részt vehessünk azon: egy rövid igemagyarázat után, közös beszélgetéssel, akár a vasárnapi üzenetet is megbeszélve, illetve a következőre készülve.

Március első vasárnapja, azaz a következő vasárnap, Bibliavasárnap, ekkor perselypénzünkkel a magyar nyelven megjelenő Biblia ügyét támogatjuk.

KÉRÉSEK

Áldjuk az Urat, sok új testvér érkezik gyülekezetünkbe. Kérjük azokat, akik szívesen fogadják negyedévente hírlevelünket, szólítsanak meg istentisztelet után, hogy email címet cserélhessünk. Szívesen veszem, ha a gyülekezeti teremben pár szót válhatunk is.

BERUHÁZÁSOK

Balatonalmádi Református Óvoda beruházása rendben halad, májusi átadással. Az óvoda honlapja már elérhető, folyamatosan töltjük fel az anyagokat. A szeptemberben induló intézménybe való jelentkezés lehetőségét a www.nadasovi.hu oldalon már olvashatják. A jelentkezés módját köremailen és szórólapokon is közzétesszük. Kérjük, adja tovább a lehetőséget a jelentkezés kapcsán, óvodánk a környékből jelentkezők és más felekezetek felé is nyitott.

A balatonalmádi gyülekezeti házunk teljes befejezésének üteme is rendben halad, májusi átadással. Hála az Úrnak, felgyorsult a beruházás, ami részünkről is állandó jelenlétet, figyelmet, döntéseket igényel. Az elnökség mindenre odafigyel.

A templom külső felújítására (templom és parókia héjazat) 15 millió Ft áll rendelkezésre egy pályázatból.

IRATTERJESZTÉS

Felhívjuk figyelmüket internetes felületeinkre.

Dunántúli Református Lap és a Reformátusok Lapja a templomban, a kijáratnál megvásárolható, előfizethető.

Könyvterjesztésünk kapcsán, bármely kiadványra igény van, jelezzék, meghozzuk.