Loading...

Gyülekezeti hírlevél 2021. március 05-én

„Ő SZÓLT ÉS MEGLETT!” (Zsoltárok 33,9)

Mi, almádi-fűzfői reformátusok

Gyülekezeti hírlevél – 2021.03.05.

KEDVES TESTVÉREINK!

„Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem.” (Zsoltárok 25,5)

A fenti bibliai Ige bíztató soraiba kapaszkodva tájékoztatjuk Testvéreinket az alábbiakról.

  1. március 4-én a Kormányzat újabb szigorító intézkedéseket jelentett be.

Ennek nyomán a Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsa is ülésezett és közleményt adott ki. A közleményt, körlevelünk végén, teljes terjedelmében olvashatják.

A közleményben foglaltak szerint, a vírusjárvány harmadik hullámának tetőzése miatt, 2021. március 8 és március 27 között, a templomi istentiszteleteinket ismét kénytelenek vagyunk szüneteltetni, az újabb rendelkezésig.

A március 7-i istentiszteletet még személyesen tartjuk meg. Ekkor ki kell hirdetnünk a közleményt. Természetesen ez az istentisztelet is megtekinthető majd a felületeinknek.

A következő vasárnapokon – az újabb rendelkezésig – az online istentiszteleteket a szokott módon és csatornákon érik el a Testvérek: Honlap: www.refalmadi.hu / YouTube Csatorna: Református Balaton / Facebook csoport: Balatonalmádi Balatonfűzfői Reformátusok

További rendelkezések:

  • Az eddig megtartott hétközi alkalmainkat is szüneteltetni kell.
  • A hittanórákat online tartjuk meg, a „Kréta” alkalmazásban.
  • A gyülekezeti bibliaórákat, keddenként, 18.30-tól a Skype programon megtartjuk, ahogy azt korábban is tettük.

Bárkinek segítségre van szüksége, kérem jelezze!

Az újabb rendelkezésig több körlevelet nem küldünk.

Egy éve élünk a koronavírus-járvány próbatétele alatt. Köszönjük sokak segítségét, valamint hűséges, kitartó, hitvalló jelenlétét a második hullám alatt, a személyes istentiszteleteken. Reményteli bizonyossággal könyörgünk az Úr megtartó és szabadító kegyelméért.

Rudolf Bohren imádságát egy évvel ezelőtt tettük közzé. Most ismét Testvéreink figyelmébe ajánljuk, így gondolva egymásra, a betegekre, a gyógyítókra, az oltakozásban segítő önkéntesekre, a vezetőkre, mindnyájunkra.

„Mindenkor bízunk!” (2Korinthus 5,6)

Tisztelő és testvéri köszöntéssel,

Pápa, 2021. március 5.

Steinbach József református lelkész

*

I M Á D K O Z Z U N K!

Örökkévaló Isten,

mivel Te hűséges vagy,

engedd meg,

hogy mi is hűségesek maradhassunk!

Hűségesek a könyörgésben!

Hűségesek a gyümölcstermésben!

Hűségesek a Terád várakozásban,

hogy jöjjön el a Te országod!

Urunk,

hadd maradjunk hűségesek akkor is,

ha fogytán az erőnk

és fáradságunk ránk zuhan…

Hűségesek reggel, délben és este!

Hűségesek gondolatban, szóban és tettben!

Urunk,

köszönjük a reménységet,

amellyel Te mindenkor megajándékozol bennünket,

a feltámadott Jézus Krisztusban,

hiszen a Te megtartó szeretetedtől senki és semmi el nem szakíthat bennünket!

Urunk,

köszönjük, hogy böjt idején,

bizonyosan haladunk húsvét felé!

Ámen.

(Kálvin János és Rudolf Bohren imádságának felhasználásával)

A BAJBAN IS MARADJUNK EGYÜTT!

Koronavírus: a Zsinat Elnökségi Tanácsának március 5-i határozata

Kommunikációs Szolgálat 2021. március 5.

A járványhelyzet súlyos megpróbáltatások elé állítja Magyarország minden polgárát és különösen azokat, akik az élet rendjének fenntartásáért és az egészségünkért vállalnak felelősséget. A járványhelyzet alakulását és a kormányzati intézkedéseket figyelembe véve, egyházunk alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő, 130106/2021 sorszámú Elnökségi Tanácsi határozatot hozzuk:

2021. március 8. és 26. között terjedő időszakban minden, személyes jelenléttel járó istentisztelet, gyülekezeti alkalom és összejövetel szünetel. Tartsunk istentiszteleteket és gyülekezeti alkalmakat digitális eszközök segítségével, a gyülekezet helyi lehetőségeinek figyelembevételével. Kérünk minden lelkipásztort és presbitériumot, hogy ebben a rendkívüli helyzetben is találjanak módot a bajba jutottak, betegek és magányosok lelki támogatására, és nyújtsanak segítséget az erre rászorulóknak.

A nagyheti és húsvéti istentiszteletek rendjéről március 26-án dönt a Zsinat Elnökségi Tanácsa.

Az imádság erejével állunk mindazok mellett, akik azért dolgoznak, hogy ez a próbatétel minél előbb elmúljon.

Miközben mindannyian szeretnénk visszakapni régi életünket, hisszük és valljuk, hogy Isten új életet kínál nekünk. Szükségünk van arra, hogy felismerjük, miben és hogyan kell ezután másképp élnünk. Ezért buzdítunk mindenkit, hogy különös figyelemmel és kitartással keresse Isten akaratát.

A húsvéti istentiszteleti találkozás reményében hoztuk meg határozatunkat, azzal a hittel, hogy „nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét” (2Timóteus 1,7)

  1. március 5.

Balog Zoltán s.k., püspök, lelkészi elnök
Veres Sándor s.k., főgondnok
Dunamelléki Református Egyházkerület

Steinbach József s.k., püspök
Nemes Pál s.k., főgondnok, világi alelnök
Dunántúli Református Egyházkerület

Pásztor Dániel s.k., püspök, lelkészi alelnök
Molnár Pál s.k., főgondnok
Tiszáninneni Református Egyházkerület

Fekete Károly s.k., püspök
Molnár János s.k., főgondnok, világi elnök
Tiszántúli Református Egyházkerület