Loading...

Gyülekezeti hírlevél 2022. március 12-én

„Ő SZÓLT ÉS MEGLETT!” (Zsoltárok 33,9)

Mi, almádi-fűzfői reformátusok

Gyülekezeti hírlevél – 2022.03.12.

„Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta.” (Zsoltárok 121,2)

Kedves Testvéreink!

Ezekben a nehéz időkben a fenti Ige bíztatásába kapaszkodva, valamint a körlevelünk végén olvasható imádsággal hagyatkozunk az Úr megtartó kegyelmére, könyörögve a békéért, a világ vezetőiért, a háborúságot szenvedőkért, a menekültekért, mindannyiónkért!

Így fogadják a böjti időszakban gyülekezeti körlevelünket, húsvéti reménységgel!

KÖSZÖNET A SZERETETSZOLGÁLATI ADOMÁNYOKÉRT

Köszönjük minden testvérünknek, akik bármilyen formában segítették a szomszédunkban kialakult háborús helyzet során szükséget szenvedőket.

A természetbeni adományok gyűjtését hálával vettük.

A pénzbeli támogatást továbbra is várjuk: 1358 adományvonal hívásával teheti ezt meg, illetve a Magyar Református Szeretetszolgálat számlaszámára utalhat pénzbeli adományt. A számlaszámot, és minden ide vonatkozó információt megtalál a www.jobbadni.hu oldalon. Ez a Magyar Református Szeretetszolgálat oldala.

A március 20-i perselypénzt országosan a kárpátaljai testvéreink javára, és a háborúságot szenvedő menekültek megsegítésére ajánljuk fel, a Szeretetszolgálatnak juttatva el a pénzbeli adományokat.

A menekültek számára a szálláshelyekről az országos egyház és a Kormányzat koordinálásával gondoskodunk. Ha ezen a területen is konkrét segítségre lesz szükség, jelentkezni fogunk.

Ne felejtkezzünk el egymásról, az imádság erejéről, és arról sem, hogy Isten a történelem Ura, aki soha nem hagy el bennünket, még akkor sem, ha éppen elhagyatottnak látszunk. Ne szűnjünk meg könyörögni a békéért, a világ vezetőiért, a békesség Urához!

A 2022. ÉV ELSŐ FÉLÉVÉNK ALKALMAI

A heti rendszeres alkalmainkat minden héten közzétesszük, hirdetjük a felületeinknek: az istentiszteletek, gyerekistentiszteletek, gyülekezeti bibliaórák, hittanórák alkalmait.

Istentiszteleteinken Márk evangéliumát magyarázzuk folyamatosan, 2020. augusztusának első vasárnapja óta. Jelenleg a 10. fejezetnél járunk, a 65. igehirdetéssel.

A nem heti rendszerességű alkalmainkat az alábbiakban foglaljuk össze, a változás lehetőségét fenntartva. A már megtartott alkalmakat tájékoztató jelleggel küldjük meg. Az egyes fontos alkalmakról, azok közeledtével külön is küldünk majd jelzést.

2022. január 25., kedd, 18 órakor, ökumenikus istentisztelet Balatonalmádiban.

2022. február 2., péntek, zárszámadó presbiteri gyűlések, 16.30 órakor Balatonfűzfőn, 18.30 órakor Balatonalmádiban.

2022. március 20., vasárnap a perselypénzt országosan a kárpátaljai testvéreink javára, és a háborúságot szenvedő menekültek megsegítésére ajánljuk fel, a Szeretetszolgálatnak juttatva el a pénzbeli adományokat.

2022. március 27., vasárnap a nyári időszámítás kezdete, egy órával előre kell állítani az órát.

2022. március 31., csütörtök, 18.30 órakor gyülekezeti filmklub Balatonalmádiban (88. alkalom, „Tízparancsolat” sorozat 7. része, Kieslowski filmje).

2022. április 10., virágvasárnap, 10.30 órakor felnőtt keresztelő és konfirmáció Balatonalmádiban.

2022. április 15., nagypéntek, istentiszteletek, 9 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban.

2022. április 17., húsvétvasárnap, ünnepi istentiszteletek úrvacsoraosztással, 9 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban.

2022. április 18., húsvéthétfő, ünnepi istentiszteletek legátus szolgálatával, 9 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban.

2022. május 5., csütörtök, 18.30 órakor gyülekezeti filmklub Balatonalmádiban (89. alkalom, „Zárójelentés”, Szabó István filmje).

2022. május 26., csütörtök, mennybemenetel ünnepe, közös alkalom a fűzfői testvérekkel együtt Balatonalmádiban: mennybemenetel ünnepi áhítat 18.00 órakor Balatonalmádiban, amelynek keretében „Előadások az Isten garázsában” sorozat részeként dr. Boros László professzor előadása (19. alkalom).

2022. május 26., csütörtök, 18 órakor Prof. Dr. Boros G. László, a Vrije, Amszterdam Orvosi egyetemek tanára, a Kalifornia Egyetem Los Angeles (UCLA) nyugalmazott gyermekgyógyászati professzora tart előadást, „Repedések az Evolúción a Biblia tudománytörténeti összefüggéseinek tükrében” címmel. – „Előadások az Isten garázsában” sorozat 19. alkalom, balatonalmádi református templom, Baross utca 24.

2022. június 5., pünkösdvasárnap, ünnepi istentiszteletek úrvacsoraosztással, 9 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban. Ekkor lesz a konfirmáció, most Balatonfűzfőn, 9 órakor.

2022. június 6., pünkösdhétfő, ünnepi istentiszteletek, 9 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban.

2022. június 20–24., hétfőtől péntekig, hittanosok napközis tábora Balatonfűzfőn (külön tájékoztatást adunk még).

2022. július 1–3., péntektől vasárnapig, Református Egyházi Napok – Dunántúl, REND, Pápán.

2022. július 7–10., csütörtöktől vasárnapig, gyülekezeti tábor Monoszlón (külön tájékoztatást adunk még)

2022. nyarán az új óvodánk és gyülekezeti házunk birtokbavétele, ezekre közös munkanapokat külön hírlevélben fogunk meghirdetni.

  1. szeptember 1., a Balatonalmádi Nádas Református Óvoda indulása (Külön tájékoztatást folyamatosan adunk).

ADOMÁNYOK

Köszönjük, hogy adományaival támogatja egyházközségünket! Hálásak vagyunk mindenki támogatásáért, segítségéért, imádságáért!

Az éves egyházfenntartói járulék befizethető személyesen az istentiszteletek után, csekken, vagy átutalással az alábbi számlaszámra: Balatonalmádi Református Egyházközség: OTP–Balatonalmádi, 11748083–20014184; Balatonfűzfői Református Egyházközség: OTP–Balatonalmádi, 11748083–20012144.

Akik adóznak, köszönettel ajánljuk figyelmükbe az 1% felajánlásának lehetőségét. A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066. A Balatonalmádi Református Egyházközségért Alapítvány – Bolla Ferenc emlékére – adószáma: 18915617–1–19.

BERUHÁZÁSAINK

A Balatonalmádi „Nádas” Református Óvoda beruházása rendben halad, májusi átadással. Az óvoda honlapja már elérhető, folyamatosan töltjük fel az anyagokat. A szeptemberben induló intézménybe való jelentkezés lehetőségét a www.nadasovi.hu oldalon már olvashatják. Folyamatosan köremailen és szórólapokon is közzétesszünk ezzel kapcsolatosan minden új információt. Kérjük, adja tovább a lehetőséget a jelentkezés kapcsán, óvodánk és környékből jelentkezők és más felekezetek felé is nyitott.

A balatonalmádi gyülekezeti házunk teljes befejezésének üteme is rendben halad, májusi átadással. Hála az Úrnak, felgyorsult a beruházás, ami részünkről is állandó jelenlétet, figyelmet, döntéseket igényel. Az elnökség mindenre odafigyel. Reménység szerint az év második felétől teljességében és zavartalanul, berendezve birtokba vehetjük az épületet.

A templom külső felújítására (templom és parókia héjazat) egy kisebb összeg áll rendelkezésre egy pályázatból.

Balatonfűzfőn épületeinket felújítottuk, a berendezések megújítása folyamatos.

A balatonfűzfői nyári táborunk teljes kapacitással működik majd, reménység szerint.

GYÜLEKEZETEINK TÖRTÉNETE

Dolgozunk gyülekezetink történetének feldolgozásán.

A lényegi forrásanyagokat összegyűjtöttük, illetve ezek az irattárban naprakészen rendelkezésre állnak. Az 1942–1989 közötti időszakot már korábban feldolgoztuk.

Jelenleg az 1990-től kezdődő időszak feldolgozásán, megírásán dolgozunk.

Az Úr kegyelmében bízva reméljük, hogy közkinccsé is tehetjük majd az anyagot.

ELÉRHETŐSÉGEINK, ONLINE FELÜLETEINK

8220 Balatonalmádi, Baross G. u. 24.

Email: refalmadi@refdunantul.hu

Internetes felületeink: www.refalmadi.hu www.refdunantul.hu www.reformatus.hu www.megvanirva.hu

Blogok: www.igemellett.blog.hu www.parpercesek.blog.hu

YouTube Csatorna: Református Balaton

Facebook csoport: Balatonalmádi Balatonfűzfői Reformátusok

Kérjük azokat, akik szívesen fogadják negyedévente, és aktuális esetekben hírleveleinket, juttassák el hozzánk email címüket!

GYÜLEKEZETEINK BÖJTI IMÁDSÁGA

Feltámadott Urunk!

Adj megtisztuló életet,

napról napra!

Feltámadott Urunk!

Őrizz meg tisztán;

a megfáradástól erőddel,

a megszomorodástól örömöddel,

a kilátástalanságtól reményeddel,

a gyűlőlettől megváltó szereteteddel,

a gőgtől hatalmas krisztusi alázatoddal,

az ostobaságtól mennyei bölcsességeddel,

a kísértésektől megtartó kegyelmeddel,

a háborúságtól minden értelmet felülhaladó békességeddel!

Feltámadott Urunk!

Szentelj meg minket,

mígnem megérkezünk

makulátlan országod teljességébe,

amely a legelevenebb, legéletesebb

boldogság országa.

Ámen

„Áldjon meg téged az Úr és őrízzen meg téged!” (4Mózes 6,24)

A gyülekezetek elnökségei nevében, Steinbach József református lelkész.