Loading...

Gyülekezeti hírlevél 2022. április 25-én

„Ő SZÓLT ÉS MEGLETT!” (Zsoltárok 33,9)

Mi, almádi-fűzfői reformátusok

Gyülekezeti hírlevél – 2022.04.25.

„Legyen békesség…, legyen boldogság…” (Zsoltárok 122,7)

Kedves Testvéreink!

Minél kevesebb körlevelet igyekszünk küldeni, mert tudjuk, mit jelent manapság az üzenetek áradata, minden csatornán. Valljuk, a kevesebb mindig több!

Ezzel a lelkülettel küldjük pünkösdi körlevelünket, fogadják szeretettel!

A 2022. ÉV ELSŐ FÉLÉVÉNEK ALKALMAI

A heti rendszeres alkalmainkat minden héten közzétesszük, hirdetjük a felületeinknek: az istentiszteletek, gyerekistentiszteletek, gyülekezeti bibliaórák, hittanórák alkalmait.

Istentiszteleteinken Márk evangéliumát magyarázzuk folyamatosan, 2020. augusztusának első vasárnapja óta. Jelenleg a 10. fejezetnél járunk, a 70. igehirdetéssel.

A nem heti rendszerességű alkalmainkat, nyár végéig az alábbiakban foglaljuk össze, a változás lehetőségét fenntartva.

2022. május 5., csütörtök, 18.30 órakor gyülekezeti filmklub Balatonalmádiban (89. alkalom, „Zárójelentés”, Szabó István filmje).

2022. május 26., csütörtök, mennybemenetel ünnepe, közös alkalom a fűzfői testvérekkel együtt Balatonalmádiban: rövid mennybemenetel ünnepi áhítat 18.00 órakor Balatonalmádiban, Majd az „Előadások az Isten garázsában” sorozat részeként dr. Boros László professzor előadása (19. alkalom).Prof. Dr. Boros G. László, a Vrije, Amszterdam Orvosi egyetemek tanára, a Kalifornia Egyetem Los Angeles (UCLA) nyugalmazott gyermekgyógyászati professzora előadásának címe: „Repedések az Evolúción a Biblia tudománytörténeti összefüggéseinek tükrében” címmel. Helyszín: balatonalmádi református templom, Baross Gábor utca 24.

2022. június 5., pünkösdvasárnap, ünnepi istentiszteletek úrvacsoraosztással, 9 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban. Ekkor lesz a konfirmáció, most Balatonfűzfőn, 9 órakor.

2022. június 6., pünkösdhétfő, ünnepi istentiszteletek, 9 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban.

2022. június 20–24., hétfőtől péntekig, hittanosok napközis tábora Balatonfűzfőn (külön tájékoztatást adunk még).

2022. július 1–3., péntektől vasárnapig, Református Egyházi Napok – Dunántúl, REND, Pápán.

2022. július 7–10., csütörtöktől vasárnapig, gyülekezeti tábor Monoszlón (külön tájékoztatást adunk még).

2022. augusztus 28., vasárnap 14 órakor, új óvodánk átadási ünnepsége (valamint új gyülekezeti házunk ünnepélyes birtokbavétele). Ez még csak tervezett időpont. Az egyeztetések után erről az ünnepségről külön hírt adunk. Nyár folyamán mindkét épületben takarítási munkanapokat külön hírlevélben fogunk meghirdetni.

2022. szeptember 1., a Balatonalmádi Nádas Református Óvoda indulása (Külön tájékoztatást folyamatosan adunk: www.nadasovi.hu).

BALATONALMÁDI „NÁDAS” REFORMÁTUS ÓVODA

A Balatonalmádi „Nádas” Református Óvoda beruházása rendben halad, május végi átadással, augusztus végi ünnepi átadással.

Az óvoda honlapja már elérhető, folyamatosan töltjük fel az anyagokat.

A szeptemberben induló intézménybe való jelentkezés lehetőségét a www.nadasovi.hu oldalon már olvashatják.

Folyamatosan köremailen és szórólapokon is közzétesszünk ezzel kapcsolatosan minden új információt.

Kérjük, adja tovább a lehetőséget a jelentkezés kapcsán, óvodánk és környékből jelentkezők és más felekezetek felé is nyitott.

BALATONALMÁDI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÁZ

Balatonalmádi gyülekezeti házunk teljes felújítása május végén befejeződik.

Reménység szerint az év második felétől teljességében, zavartalanul és berendezve birtokba vehetjük az épületet.

ADOMÁNYOK

Köszönjük, hogy adományaival támogatja egyházközségünket! Hálásak vagyunk mindenki támogatásáért, segítségéért, imádságáért!

Az éves egyházfenntartói járulék befizethető személyesen az istentiszteletek után, csekken, vagy átutalással az alábbi számlaszámra: Balatonalmádi Református Egyházközség: OTP–Balatonalmádi, 11748083–20014184; Balatonfűzfői Református Egyházközség: OTP–Balatonalmádi, 11748083–20012144.

Akik adóznak, köszönettel ajánljuk figyelmükbe az 1% felajánlásának lehetőségét. A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066. A Balatonalmádi Református Egyházközségért Alapítvány – Bolla Ferenc emlékére – adószáma: 18915617–1–19.

ELÉRHETŐSÉGEINK, ONLINE FELÜLETEINK

8220 Balatonalmádi, Baross G. u. 24.

Email: refalmadi@refdunantul.hu

Internetes felületeink: www.refalmadi.hu www.nadasovi.hu

Blogok: www.parpercesek.blog.hu

YouTube Csatorna: Református Balaton

Facebook csoport: Balatonalmádi Balatonfűzfői Reformátusok

Kérjük azokat, akik szívesen fogadják negyedévente, és aktuális esetekben hírleveleinket, juttassák el hozzánk email címüket!

A gyülekezetek elnökségei nevében, Steinbach József református lelkész.