Loading...

HÚSVÉTI ALKALMAINK – 2023.

„És amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta: Vegyétek, ez az én testem…” (Márk 14,22)

Értünk meghalt és feltámadott Urunk! Dicsőség Teneked mennyei világod boldog,
hiánytalan, üdvösséges gazdagságáért,
amellyel betöltöd földi életünket!

Áldott légy azért, hogy Teveled közösségben
áldásos, békességes, örömmel
és reménységgel teljes minden percünk;
és ha éppen beszűkülni látszik is,
valójában kiteljesedik az életünk,
hiszen Te mindent a javunkra fordítasz.

Köszönjük a mindennapi kenyeret,
az egészséget, a békességet!
Hála a lelki kenyérért, hiszen amiként Te kézbe vetted
azon az estén a kenyeret, akként veszed
kézbe mindörökké megtartó szereteteddel
életünket, megelégíted lelkünket!

Adj oda ajándékaidból, Urunk,
ahol ezekben szükséget szenvednek!

Különösképpen köszönjük
a bizonyosságot a nélkülözésben,
a hálaadást a megtörettetésben.

Értünk meghalt és feltámadott Urunk!
Köszönet a jövő boldog reménységéért, amely
megbocsátja a múltat, és boldoggá teszi a jelent,
minden körülmények között. Add tehát nekünk
naponta a megszabadított ember örömét!

Közbenjáró könyörgést mondunk szeretteinkért,
egymásért, együtt a háborúskodó világért!
Adj békességet Te, aki örök megoldást,
üdvösséget ajándékoztál nekünk,
ingyen kegyelmedből, amelyet
nem vehetnek el tőlünk soha!
Ámen.

 

Húsvéti alkalmaink
…valóban feltámadt az Úr…”
(Lukács evangéliuma 24. fejezet 34. verse)

Április 2-án, VIRÁGVASÁRNAP, 9 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban lesz istentisztelet, itt két keresztelővel.

Április 3-án, Nagyhétfőn, 18 órakor Balatonfűzfőn, ÚRVACSORÁRA ELŐKÉSZÍTŐ ALKALOM.

Április 4-én, Nagykedden, 18.30-kor Balatonalmádiban, ÚRVACSORÁRA ELŐKÉSZÍTŐ ALKALOM.

Április 6-án, Nagycsütörtökön, egész nap beteglátogatás, 19 órakor Budapesten, CSALÁDI ISTENTISZTELET.

Április 7-én, NAGYPÉNTEKEN, 9 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban lesz istentisztelet. – Idősotthon látogatás.

Április 8-án, NAGYSZOMBATON úrvacsorai alkalmak házaknál, betegeknél.

Április 9-én, HÚSVÉT VASÁRNAP, 9 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban lesz istentisztelet, ÚRVACSORÁVAL.

Április 10-én, HÚSVÉT HÉTFŐN, 9 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban lesz istentisztelet, LEGÁTUS SZOLGÁLATÁVAL.