Loading...

Jézus meggyógyítja Péter anyósát

(29) És azonnal, amint kijöttek a zsinagógából, elmentek Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába. 

(30) Simon anyósa lázasan feküdt, és azonnal szóltak felőle Jézusnak. 

(31) Ő pedig odalépve megfogta a kezét, és talpra állította, úgyhogy az asszonyt elhagyta a láz, és szolgált nekik.

(32) Estefelé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget és megszállottat; 

(33) és az egész város összegyűlt az ajtó előtt. 

(34) Sokakat meggyógyított, akik különféle betegségekben sínylődtek, sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte megszólalni az ördögöket, mivel azok ismerték Őt. 

(35) Nagyon korán, amikor még sötét volt, felkelt, és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. 

(36) Simon és a vele levők azonban utánasiettek, 

(37) és amikor megtalálták, így szóltak hozzá: Mindenki Téged keres. 

(38) Ő pedig ezt mondta nekik: Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az Igét, mert ezért jöttem. 

(39) És elment Galilea-szerte a zsinagógáikba, hirdette az Igét, és kiűzte az ördögöket.

(Márk 1,29–39)

(Márk 1,29–31)

A Reformáció ünnepéért is hálát adunk ezen a vasárnapon, a Reformáció 503. évfordulóján.

Az Ige ünnepén azért könyörögtünk, az énekes imádságban is, hogy Isten Lelke legyen jelen közöttünk, és megtapasztalhassuk azt a csodát, ami a reformáció felismerése volt, miszerint Isten Igéje elevenedjen meg számunkra.

Isten Lelke által megtapasztaljuk azt a csodát, hogy Isten Igéje ma is élő és ható, itt és most szól hozzánk, pontosan azt mondja, amire nekünk szükségünk van.

Így figyeljünk Isten Igéjére!

Két héttel ezelőtt arról volt szó, hogy Jézus Krisztus, a kapernaumi istentiszteleten megmutatta isteni hatalmát.

Jézus Krisztus isteni hatalommal szólt és gyógyított akkor, mert az Ő Igéje isteni hatalommal szólt és szól ma is.

Ez a hatalommal megszólaló Ige képes arra, hogy ma is gyógyítson. Ahol Isten Igéje szól, az Ő Lelke által hatalommal szól, ott gyógyulás támad.

Mindenféle értelemben nagy szükségünk van erre a gyógyulásra.

Isten Igéje gyógyító hatalom.

Arról, hogy milyen értelemben gyógyító hatalom Isten Igéje, hogy mit jelent ez a gyógyulás, erről szólni fogunk majd ebben az igehirdetésben.

*

A tanítványok, akik az írástudókkal, valamint a meggyógyult beteg emberrel együtt, megtapasztalták Jézus szavának, Igéjének gyógyító hatalmát, elvitték Jézust a saját otthonukba, a saját házukba.

Ez a tény azt üzeni nekünk, hogy AZ ISTENTISZTELET – ahol koncentráltan megtapasztaljuk Isten jelenlétét, Isten gyógyító hatalmát – FOLYTATÓDIK a templomon túl, mindenekelőtt a család körében.

Simon Péter elviszi Jézust az istentisztelet után a saját házába, a saját otthonába. Mi is, ha megtapasztaltuk itt az Isten gyógyító hatalmát, vigyük tovább Jézus Krisztus gyógyító hatalmát a család közösségébe! Az istentisztelet folytatódik a saját házunkban, a saját családunkban.

Vegyük észre, amikor azt olvassuk a tanítványok elhívásáról, hogy Jézus Krisztust követve mindent elhagytak. Ez azonban nem jelentette azt, hogy elhagyták a családjukat. Lám, Simon Péter, Jézust követve sem szakította meg családjával a kapcsolatot, hanem gondoskodó szeretettel pásztorolta őket.

Ma különösképpen ez az üzenet: amit az istentiszteleten kapunk, az folytatódjon a család közösségében, a szeretteink között, legyen áldássá a mieink életében, mert a család a legszentebb, istentől való életrend, ahol igazán kiteljesedhet az emberi élet.

Az istentisztelet folytatódik a család közösségében, majd az élet istentiszteletében, tehát életünk minden színterén, ahová az Isten helyezett bennünket.

Milyennek látnak bennünket az emberek a templomon kívül? Hogyan viselkedünk, amikor nem a kirakatban éljük az életünket? Az élet istentiszteletét éljük? Olyan emberek vagyunk a mindennapokban, a munkahelyen, a családban, életünk minden rezdülésében – a nap 24 órájában –, mint akiken látszik, hogy megtapasztalták az Isten, a Megváltó Jézus Krisztus gyógyító hatalmát?

Az istentisztelet folytatódik a családban, folytatódik az élet istentiszteletében, annak minden színterén, munkahelyen, pihenésben, ünnepeken és hétköznapokon, emberi kapcsolatokban, közéletben, társadalomban, a világban. Ez a mi küldetésünk, a mi feladatunk.

Sőt, az istentisztelet – tudjuk jól a Jelenések könyvéből –, végérvényesen folytatódik majd a mennyei istentiszteletben. A mennyei istentisztelet mibenlétét nem tudjuk emberi szavakkal kifejezni, de ott Istent dicsőítve, örök örömben és boldogságban, maradéktalanul éljük át azt a teljes gyógyulást, ami itt hit által a miénk.

*

AZ ISTENTISZTELETNEK FOLYTATÓDNIA KELL a család közösségében és az élet minden színterén, mert bőven van baj, amely gyógyulás után kiált.

Konkrét bajok vannak.

Induljunk ki abból a konkrét bajból, amely Simon Pétert is arra indította, hogy mindjárt az istentisztelet után meghívja Jézus Krisztust a saját házába. Simon Péter anyósa beteg volt. Konkrét betegségről van itt szó, egy konkrét személy konkrét testi betegségéről. Simon anyósát gyötörte a láz, ami teljesen elgyengítette őt, leejtette a lábáról. Tudjuk, hogy ilyenkor milyenné lesz az ember: kiszolgáltatott, magatehetetlen, erőtlen. Simon anyósa beteg volt, konkrét baj terhelte Simon Péter családját, ezért hívta el Jézus Krisztust az otthonába. Az Isten gyógyító hatalmát megtapasztaló istentiszteletnek folytatódni kell a családban és az élet számos területén, mert bőven van baj. Konkrét bajok vannak.

Az is üzenetértékű, hogy ezeket a konkrét bajokat mindig konkrét személyek élik. Ettől lesz személyessé a baj. Az én konkrét bajomat csak egy határig tudom megosztani a másikkal. A másik mindig kívülálló marad ebben a konkrét bajban. Egyedül az élő Isten az, aki a személyes bajomnak igazán részese lehet. A többiek legfeljebb imádkozhatnak, drukkolhatnak, valamit tehetnek értem, de mégis, személyesen, csak te magad élheted át a bajod minden nyomorúságát és kínját.

Ez a konkrét baj sokféle baj, a családban és az élet mindenféle színterén: a házasságban, a gyermekeinkkel való viszonyban, az emberi kapcsolatainkban, ebben a hazában, Európában, szerte a világon, kis és nagy léptékekben egyaránt. Számos a baj, ezerféle a nyomorúság, testi, lelki, hitbéli, szellemi értelemben egyaránt.

Nem akarom allegorizálni az Igét, mert itt, a láz esetén, konkrét testi betegségről van szó, de lelki értelemben is lehetsz lázas. Tudod: akiért hevülsz, amiért hevülsz, az vagy. Kiért hevülsz, miért hevülsz, mi hoz izgalomba, mi az érdeklődési köröd, mi fontos számodra, ami lelki értelemben lázas állapotba hoz? Akiért, amiért hevülsz, az vagy. Ki kell mondanunk: egyedül az élő Isten érdemli meg a hevületünket, a józanul szent, „lázas állapotunkat”, és minden más, csak Őrá tekintve érdemes erre.

Igen, konkrét a baj, sokféle baj vesz bennünket körül, ezért kell folytatódnia az istentiszteletnek, Isten gyógyító hatalmát megtapasztalva, ezeken a területeken.

Konkrét a baj, sok a baj. Ennek nyomán beszélhetünk mai bajokról is. Óvakodnék attól, hogy direktben aktualizáljam az Igét arra a helyzetre, amiben ma vagyunk. Ezt tegye meg mindenki a maga helyén. Azt azonban látjuk, hogy bajban vagyunk.

Ez a baj túlmutat azon, amiben vagyunk. Ez a baj az ember alapállapotára mutat rá.

Nemrégiben hallottam egy nagyon intenzív és eleven beszélgetést a televízió egyik csatornáján a vírushelyzetről. Ott egy nem egyházi ember, én úgy tudom, hogy egy rappelő zenész, aki egyébként egy nagyon intelligens ember, mondta ki a következőt: „Igazából az itt az alapbaj, hogy befizettünk egy olyan mozira, aminek van eleje és van vége; azaz megszülettünk, élünk és meghalunk egyszer. És mi van utána?”

Döbbent csend támadt. Hiszen annyira tele vagyunk vitalitással, élni akarással, itt, e-világban, hogy nem akarjuk tudomásul venni a halált. Természetesen, a földi élet szeretete nagyon fontos. Ez a földi élet Isten ajándéka, de ez az ajándék csak hitben élhető meg igazán.

Sajnos az ember, hitetlenségében úgy gondolja, hogy a maga tudásával birtokolja ezt a világot, és racionalitásával mindent birtokol. Az ember nem hajlandó tudomásul venni a maga korlátait, törékenységét. Most szembesülnünk kell ezzel is: törékenyek, halandók vagyunk.

Persze az ember a járványhelyzet ellenére sem akar bezárkózni: lenni akar, élni akar, érvényesülni akar. Hatványozottan növekszik a betegek és a halottak száma, de én magam is folyamatosan kapom a meghívókat olyan alkalmakra, amelyek nélkül a mindennapi élet működik, amelyek nélkül megvagyunk, és amelyekkel csak a fertőzés lehetőségét növeljük. De az ember élni, nyüzsögni akar, mindenáron…

Az ember alapállapotára mutat rá a mai baj, vagyis arra, hogy halandó az ember, törékeny az ember, és örök megoldás kell!

Tehát, folytatódnia kell az istentiszteletnek a családban és az élet megannyi területén, mert konkrét a baj, sok a baj, és ma is bajban vagyunk.

*

Itt ragyog fel az evangélium, ide szerettem volna megérkezni, és ezzel az örömhírrel szeretnélek benneteket elbocsátani. Simon Péter, ebben a helyzetben, JÉZUS KRISZTUSHOZ FORDUL, AKI HATALOMMAL SZÓL, ÉS AKINEK SZAVA ÖRÖK FOLYTATÁST AD, AZAZ Ő VÉGÉRVÉNYESEN GYÓGYÍT.

Így olvassuk az Igében, hogy szóltak felőle – mármint a beteg asszony felől – Jézusnak.

Ez ma számunkra a másokért végzett közbenjáró könyörgést jelenti. Te is odavihetsz másokat a gyógyító Jézus Krisztus elé, hiszen te már megtapasztaltad az Ő szavának gyógyító hatalmát.

Amikor Jézus megérkezett Simon Péter házába, bevitték Őt a belső szobába, ahol Péter anyósa feküdt. Ha szólunk Jézus Krisztusnak, akkor Őt be kell engedni a belső szobánkba, akkor nem lehet semmit rejtegetni Őelőle. Isteni hatalmával Ő úgy is tud mindent, Ő látja minden örömünket és nyomorúságunkat.

Amikor tehetetlenek vagyunk, akkor az áldott Isten mindig küld emberi eszközöket, akik imádkoznak értünk, valamint Isten emberi eszközeiként meg is teszik azt, amit hittel meg lehet tenni értünk.

Hittel szóltak Péter beteg anyósa felől Jézus Krisztusnak, aki – ez az evangélium első része – konkrét gyógyulást adott, mert Őneki erre is van hatalma. Jézus Krisztus meggyógyította Péter anyósát.

Hisszük, hogy miközben Isten Igéje szól, most is gyógyulást adhat nekünk a mi Urunk, akarata szerint, testben és lélekben egyaránt.

Jézus Krisztus megérintette a beteg asszonyt, kézen fogta, talpra állította, és testében, lelkében meggyógyította őt.

Az asszonyt elhagyta a testi láz.

Ha Ő meggyógyít minket, akkor Ő elveszi a „lelki lázat” is, miközben rádöbbenünk arra, hogy nem kell senkiért és semmiért sem hevülni, egyedül csak az élő Istenért, és azért, akit-amit Ő ránk bízott, egyfajta józan szenvedéllyel.

Azonnal cselekedett Jézus Krisztus, amint belépett a házba. Ha hittel az Úrhoz fordulunk, akkor Ő azonnal a segítségünkre siet. Soha ne feledd el: ez akkor is így van, ha nem tapasztalsz semmi változást… Őhozzá soha nem fordulunk hiába, ha hittel szólunk Őfelé. Gondoljunk bele, hányszor segített már rajtunk a mi Urunk, hányszor adott szabadítást nekünk testi és lelki értelemben, életünk során, hányszor megtapasztaltuk az Ő gyógyító hatalmát! Vegyük észre, hogy kegyelmi állapotban vagyunk!

Jézus Krisztus akkor nem foglalkozott senki mással, csak a beteggel, aki segítségre szorult. Mi mindig mással is foglalkozunk. Ő akkor csak arra figyel, aki éppen Őt segítségül hívja.

Jézus Krisztus szolgálatra gyógyít meg bennünket!

Péter anyósa felkelt és szolgált a jelenlévőknek.

Mi, akik megtapasztaltuk Jézus Krisztus szavának gyógyító hatalmát; mi, akik még kaptunk kegyelmi időt, azt arra kaptuk, hogy további napjainkat másképp éljük, segítő szeretettel. Ha meggyógyít bennünket a mi Urunk, szolgálatra gyógyít meg, hogy éljünk az Ő dicsőségére, a másik ember, különösképpen a szeretteink javára.

Amíg tart a kegyelmi idő – minden nap kegyelem – tegyük ezt, amíg tehetjük!

Jézus Krisztus konkrétan meggyógyít, szolgálatra gyógyít meg, és az örök élet bizonyosságában egyszer véglegesen meggyógyít.

Énfelettem is elment már annyira az idő, hogy nem szabad mellébeszélnem. Ezért itt az evangéliumot hadd fogalmazzam meg erről az oldalról is.

Tehát Jézus Krisztusnak van hatalma bennünket meggyógyítani ebben a világban is, ha ez az Ő akarata, ha pedig meggyógyít, akkor szolgálatra gyógyít meg minket.

De ha nem tenné is…

Meggyógyít!

Ha nem gyógyítana meg, akkor ad erőt a betegség elhordozásához.

Ha pedig az az Ő akarata – nagyon nehéz kimondani, félre ne értsük, de ki kell mondani, még az én szíven is beleszorul – akkor úgy gyógyít meg minket, hogy hazahív bennünket az Ő örökkévaló országába, ahol nincs könny, betegség és fájdalom, ahol Ő megszabadított minket minden testi és lelki kíntól.

Ezt a hármat együtt kell látni! Ha az a mostani igehirdetésünk tárgya, hogy Isten, Jézus Krisztusban, az Ő Igéje által, ma is gyógyít, akkor konkrétan meggyógyít, szolgálatra gyógyít meg, és az örök életben majdan véglegesen meggyógyít bennünket.

Ő hazavisz bennünket örökkévaló országába, mert Jézus Krisztus több, mint diakónus, több, mint szeretetszolga, több, mint hatalmasan tanító sztárigehirdető, több, mint orvos. Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó, aki az emberi élet alapvető problémáját oldja meg.

Íme három igevers, és mennyi áldott üzenet koncentrálódik benne.

Folytatódik az istentisztelet a családban, az élet minden színterén, majdan folytatódik a mennyei istentiszteleten.

Folytatódnia is kell az istentiszteletnek, mert sok a baj!

Jézus Krisztus gyógyulást ad, konkrét gyógyulást a szolgálatra, és majdan örök gyógyulást, örök folytatást.

Mi ebben a reményben éljük meg földi életünk minden percét.

De így, ebben a reményben, ebben a bizonyosságban a földi élet minden perce is öröm, ajándék, kegyelem, bibliai értelemben boldogság.

Jöjj, népeknek Megváltója!

Imádkozzunk!

Áldunk Téged jóságos Istenünk, mert Te megbocsátod minden bűnünket, meggyógyítod minden betegségünket, megváltod életünket, kegyelemmel és irgalommal koronázol meg.

Hálát adunk Teneked Urunk most hirdetett Igéd üzenetéért, az evangéliumért, a Te szabadításodért, azért a gyógyulásért, amit csak Te adhatsz nekünk, a Jézus Krisztusban!

Éppen ezért valljuk, hogy minden gyógyulás, minden jó adomány, minden tökéletes ajándék, minden örök életbe vetett bizonyosság, minden valóságos életöröm csak Tetőled száll alá.

Fogadd el ezért Urunk, hogy amíg még élhetünk e-világban, önmagunkat ajánljuk fel a Te dicsőséged és felebarátaink szolgálatára, a Te ügyedben, egyházad javára és országod építésére.

Erősíts meg bennünket ebben a szolgálatban, Lelked által!

Így visszük egymást Teeléd, így szólunk egymásért Teelőtted, gyógyító Urunk! Közbenjáró könyörgést mondunk népedért, az elesettekért, a betegekért, a gyógyítókért. Közbenjáró könyörgést mondunk városunkért, hazánkért, vezetőinkért, az egész világért, hiszen sok a baj.

Te könyörülhetsz és Te bizonnyal könyörülsz! Te légy a mi egyetlen gyógyítónk! Köszönjük, hogy ez a gyógyulás, hit által, már itt és most a miénk, amely földi életünk minden percében is boldog örömmel, reménységgel, szeretettel, szolgálattal, békességgel ajándékoz meg bennünket.

Áldott légy ezért!

Hallgasd meg a mi könyörgésünket, élő Istenünk, Krisztusért!

Ámen!

Istentisztelet, Balatonalmádi és Balatonfűzfő, 2020. november 1.

44. hét – Szentháromság utáni 21. vasárnap.

Márk sorozat: 12.

Az igehelyről sorozat hangzott el az alábbiak szerint:

Istentisztelet, Balatonalmádi és Balatonfűzfő, 2015. december 27. (2015. október 11 – 2016. január 16.)

Textus / Lekció: Márk 01,29-39 (29-31)
Igehirdető: Steinbach József