Loading...

Dr. Farkas Miklós búcsúztatása

Dr. Farkas Miklós sebészt, háziorvost, számos más szakvizsgával rendelkező orvost, egykori balatonalmádi városi képviselőt, a balatonalmádi egyházközség presbiterét, gyülekezeti alapítvány kuratóriumának elnökét 2021. november 4-én hazahívta teremtő és megváltó Ura. Búcsúztatására december 12-én került sor a balatonalmádi református templomban gyászistentisztelet keretében.

Advent harmadik vasárnapján temetési istentiszteleten búcsúztak el Balatonalmádiban Dr. Farkas Miklós háziorvostól, akinek a nevéhez a gyülekezet gyarapodásának számos ajándéka köthető. A szertartáson a család mellett gyülekezeti tagok, barátok, kollégák és a betegei vettek részt.

Steinbach József püspök, a gyülekezet lelkipásztora Pál apostol Timóteushoz írt második leveléből vett igével szólt a gyászolókhoz: „Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel.” (2Tim 2, 8-10) Az Evangélium azt hirdeti, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból a mi feltámadásunk zálogaként. Karácsony, Jézus születése csak Nagypéntek és Húsvét összefüggésében értelmezhető. Isten Jézus Krisztusban, az Ő eredeti gondolata szerint visszaadta nekünk az örök életet: „Ez az Evangélium! Nem más, nem kevesebb. Az egyházra kizárólag ez az üzenet bízatott, hogy földi életünket az örökélet tágasságába helyezze. Ezzel a hittel búcsúzunk el most hazajutott testvérünktől és adunk hálát az ő életéért”. Steinbach József rámutatott arra, hogy ez a bizonyosság tesz rendet személyes és közösségi életünkben is. Erre emlékeztet az apostol, erre emlékezünk minden vasárnapon az istentiszteleten. Isten kijelentése az örökéletről a földi világért hangzik el, hogy szebb, boldogabb legyen az életünk, hogy jobban tudjuk egymást szeretni és megbecsülni.

A püspök felidézte Dr. Farkas Miklós éltútját: általános iskoláit Budapesten végezte, átélte gyermekként 56-ban a forradalmat. Az Eötvös gimnáziumban érettségizett, majd két évig a mikrobiológiai intézetben dolgozott mielőtt elvégezte volna az orvosi egyetemet. A veszprémi sebészeten kezdte orvosi pályáját, itt tett sebészorvosi szakvizsgát, háziorvosi szakvizsgát, üzemorvosi szakvizsgát, de dolgozott iskolaorvosként is. 1973-ban kötött házasságot feleségével, három gyermeket neveltek fel az Úr kegyelméből. 1976-tól nyugdíjazásáig, több mint négy évtizedig Balatonalmádiban praktizált háziorvosként. Jézus Krisztus áldott eszközeként szolgálta a reábízottakat. Nagy teherbírással rendelt, vállalt ügyeleteket, folyamatosan tanult, képezte magát. Odafigyeléssel, nyitottan, szeretettel az emberek iránt végezte gyógyító munkáját. A hivatása mellett a köz ügyéért is felelőséget érzett, önkormányzati képviselő is volt. Három évtizeden át volt a balatonalmádi gyülekezet oszlopos tagja, minden vasárnap ott volt az istentiszteleten, felvállalva szeretett egyházát, hitét, döntéseivel pedig presbiterként is hozzájárult a gyülekezet életéhez. Az ő kezdeményezésére jött létre a Balatonalmádi Református Egyházközség Alapítványa, aminek aktív tagja és a kuratórium elnöke is volt.

„Az örökélet reménységében búcsúzunk Dr. Farkas Miklóstól. Úgy szenteljük meg testvérünk emlékét, hogy a magunk helyén, hivatásában, hitünk erősödését kérve hirdetjük és éljük az evangéliumot, ahogy ő is tette. Áldott legyen az Isten, hogy adta őt nekünk” – zárta személyes hangvételű búcsúztatását Steinbach József.

A gyászszertartást követően virággal és főhajtással búcsúztak el a gyászolók Dr. Farkas Miklóstól. Hamvait szűk családi körben később helyezik majd el Budapesten.

Márton Gergely