Loading...

Gyülekezeti körlevél 2022.02.26. – Szeretetszolgálati adományok gyűjtése, imádság békéért

Gyülekezeti körlevél 2022.02.26. – Szeretetszolgálati adományok gyűjtése, imádság békéért

„Ő SZÓLT ÉS MEGLETT!” (Zsoltárok 33,9)

Mi, almádi-fűzfői reformátusok

Gyülekezeti hírlevél – 2021.02.26.

„Fordulj hozzánk, Uram! Meddig késel? Könyörülj szolgáidon!”

(Zsoltárok 90,13)

A zsoltáros imádságába kapcsolódva könyörgünk a mostani válsághelyzetben minden szenvedőért, menekültért, kárpátaljai testvéreinkért, és imádságos szívvel ajánljuk fel segítségünket a Magyar Református Szeretetszolgálat koordinálásán keresztül. Országos egyházunk, a Magyarországi Református Egyház kérése, hogy minden segíteni szándékozó testvér az országos egyház által összehangolt módon nyújtson segítséget, lehetőségei szerint. A segítségnyújtás minden felekezettel együtt is összehangoltan történik a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának vezetésével.

A természetbeni adományok gyűjtése a gyülekezeteinkben: Tartós élelmiszert a balatonalmádi parókián gyűjtünk (Baross Gábor utca 24.), illetve vasárnaponta a balatonfűzfői istentiszteletek után. A természetbeni adományokat a Magyar Református Szeretetszolgálat juttatja el a rászorulóknak.

Aki pénzbeli támogatást szeretne felajánlani: 1358 adományvonal hívásával teheti ezt meg, illetve a Magyar Református Szeretetszolgálat számlaszámára utalhat pénzbeli adományt. A számlaszámot, és minden ide vonatkozó információt megtalál a www.jobbadni.hu oldalon. Ez a Magyar Református Szeretetszolgálat oldala.

A menekültek számára a szálláshelyekről az országos egyház gondoskodik, eddig minden rászorulót el tudtunk helyezni. Ha ezen a területen is konkrét segítségre lesz szükség, jelentkezni fogunk.

Ne felejtkezzünk el egymásról, az imádság erejéről, és arról sem, hogy Isten a történelem Ura, aki soha nem hagy el bennünket, még akkor sem, ha éppen elhagyatottnak látszunk.

2022. február 26.

Steinbach József református lelkész

Könyörgés

Feltámadott Urunk!

Add nekünk szabadító hatalmad bizonyosságát!

Köszönjük, hogy Te ott vagy életünk hajójában, és mi magunkkal vihetünk Téged, mint viharokat lecsendesítő Urat, aki nem engeded, hogy elvesszünk.

Közbenjáró könyörgést mondunk kárpátaljai testvéreinkért, minden háborúságot szenvedőért; azokért, akiknek menekülniük kell otthonaikból! Adj bölcsességet a világ vezetőinek!

Könyörülj rajtunk, hadd legyünk békességed és segítő szereteted eszközei!

Áldott légy azért, hogy Te nem terhelsz bennünket erőnk felett, és megoldást ajándékozol, hiszen a Te békességed minden gyarló emberi értelmet és önzést meghalad, mígnem győzelemre jut.

Áldott légy azért a bizonyosságért, hogy hitben már miénk a maradéktalan, örök, boldog megoldás is, megváltó szereteted által!

Segíts mindenkor Terád tekintenünk, Feltámadott Urunk, hogy el ne csüggedjünk, a hitből fakadó cselekvésben meg ne restüljünk, a reménységben meg ne fogyatkozzunk!

Tudjuk, Urunk, hogy Te már meg is hallgattál minket!

Ámen.