Loading...

Karácsonyi református gyülekezeti körlevél — 2021. december 19.

Karácsonyi református gyülekezeti körlevél

„Ő SZÓLT ÉS MEGLETT!” (Zsoltárok 33,9)

Mi, almádi-fűzfői reformátusok

Gyülekezeti hírlevél – 2021.12.19.

Karácsonyi körlevél

TARTALOM

Karácsonyi, igei üzenet

Karácsonyi, ünnepi alkalmaink

Hittanosaink karácsonyi szolgálatának online elérhetősége

Záró beszámoló gyülekezetink életéről, a 2021. évről

KARÁCSONYI, IGEI ÜZENET

„… kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.” (Filippi 1,2)

Kegyelem és békesség. Mindkettő a karácsonykor született Jézus Krisztus ajándéka.

Régóta vágytam arra, hogy lássam a híres Boszporusz-hidat, amely pillér nélkül, felülről aláfeszülő függesztékekkel ível át Európából Ázsiába. A híd a tengerszinttől hatvan méter magasan, másfél kilométer hosszan, sziklaszilárdan hordozza a szünet nélküli forgalmat, a Márvány-tenger torkolata előtt.

Egyszerre láttatja velem ez a híd a kegyelmet és a békességet.

A kegyelem ez: felülről hordoz, megtart az Úr, hogy mi is hordozhassunk és vezethessünk másokat, örök irányban, boldog reménységgel, „innen” a „túlpartra”. Kegyelem az is, hogy a hídon fegyelmezetten igazodni kell a biztosan kijelölt irányhoz, tisztelve a korlátokat, egyébként beleveszünk a mélységbe.

A békesség pedig nem más, mint az isteni kegyelemből fakadó terhelhetőség: nyugalmunk nincs – miként a Boszporusz-hídon is, éjjel-nappal, folyamatos a forgalom –, de békességünk van, miközben minden napra megkapjuk az erőt és az örömöt, a mennyei boldog világba hazahívó szóig.

Kegyelem és békesség. Mindkettő a karácsonykor született Jézus Krisztus ajándéka. Áldott karácsonyt, áldott új esztendőt!

KARÁCSONYI, ÜNNEPI ALKALMAINK

 1. december 20. és 2022. január 9. között kizárólag az alábbi alkalmakat tartjuk.

2021. december 24., péntek, „szentestei” istentiszteletek, 15.00 órakor Balatonfűzfőn, 16.00 órakor Balatonalmádiban.

 1. december 25., szombat, karácsony első napján,ünnepi istentiszteleti rend úrvacsoraosztással, 9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban.

2021. december 26., vasárnap, karácsony második napján,ünnepi istentiszteleti rend, 9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban, legátus szolgálatával.

 1. december 31., péntek, 15.00 órakor Balatonfűzfőn, 16.00 órakor Balatonalmádiban, óévi hálaadó istentisztelet.
 2. január 1., szombat, 9.00 órakor Balatonfűzfőn és 10.30 óra Balatonalmádiban, újévi istentisztelet.

2022. január 2., vasárnap, 9.00 órakor Balatonfűzfőn és 10.30 órakor Balatonalmádiban, istentisztelet az újesztendő első vasárnapján.

2022. január 10., hétfő, 18.00 órakor első újévi bibliaóraBalatonfűzfőn, január 11., kedd, 18.30 órakor első újévi bibliaóra Balatonalmádiban, egylőre online.

HITTANOSAINK KARÁCSONYI SZOLGÁLATÁNAK ONLINE ELÉRHETŐSÉGE

Advent negyedik vasárnapján hagyományos istentiszteletet tudtunk tartani a járványhelyzet miatt, a családi istentiszteletet, a gyermekek szolgálatát a YouTube csatornánkon (Református Balaton), illetve honlapunkon www.refalmadi.hu tekinthetik meg.

A hittanos gyermekek szolgálata az alábbi a linkeken (bármelyiken) is elérhető:

https://www.youtube.com/watch?v=zwyuywq6bqI

http://refalmadi.hu/karacsonyi-uzenet-2/

Advent első vasárnapjától a kisgyermekes családok külön, minden napra felvett rövid, gyerekeknek szóló videóüzenettel készülnek karácsonyra, amely youtube csatornánkon elérhető: Református Balaton.

A gyermekeknek készített ajándékot a hittanórákon adtuk át.

ZÁRÓ BESZÁMOLÓ A 2021. ÉVRŐL

Istentiszteleteinken egész évben a Márk evangéliumát magyaráztuk. Az evangélium magyarázatát 2020. augusztus első vasárnapján kezdtük el, amelyet Márk 3,7-12 szakasszal folytattunk az idei év kezdetén és eljutottunk Márk evangéliuma 8. fejezetének végéig.

A COVID járvány harmadik hulláma miatt tavasszal ismét online istentiszteletekre kényszerültünk a következő vasárnapokon: (03.14; 03.21; 03.28; 04.04; 04.11; 04.18; 04.25). Csak a zsinati korlátozó rendelkezések idején tartottunk online istentiszteleteket, egyébként folyamatosak voltak a templomi istentiszteletek, de a nehéz időkben párhuzamosan az istentiszteleti közvetítést is megoldottuk, valamint rövidebb, zenével, illusztrációkkal ellátott istentiszteletei kisfilmeket készítettünk Márton Gergely segítségével, amelyek az online térben befogadhatóbbak. Ezeknek a kísérleteknek eredménye lett a „Párperces” igei videós üzenetek kialakulása. Ezeket folyamatosan készítjük azóta is: parpercesek.blog.hu

A gyülekezeti bibliaórákat az év első szakaszában (06.01-ig) online tartottuk, keddenként, többek között a 2Timóteusi levelet, valamint az 1Korinthus 15 szakaszt, a feltámadás himnuszát végigmagyarázva. Készülünk Hóseás könyvének magyarázatára. A bibliaóráinkat a negyedik hullám során ismét online is elérhetővé tettük, mert így többen bekapcsolódtak. A bibliaóráinkat több szempontból szeretnék megújítani.

A hittanórákat a járvány miatt 03.14–04.18 között online tartottuk meg, egyébként, amikor szabályszerűen lehetett, mindig törekedtünk a személyes jelenlétre. Pünkösdkor 11 fiatal konformált, előtte pedig 4 felnőtt testvérünk tett hitvallást és fogadalmat.

A járvány negyedik hullámában, e sorok írásakor, imádságos reménységgel bízunk abban, hogy újra egyre több gyülekezeti alkalmat tarthatunk, az istentiszteleti és hittanórai alkalmak mellett, és legalább a koronavírus-járvány előtti megszokott alkalmainkat fokozatosan visszaállíthatjuk, nem pedig újabb lezárásokra kell számítanunk. Elkezdtük a gyülekezeti imaórákat, a gyülekezeti kórust, a filmklubjainkat, a templomi istentiszteletekkel párhuzamosan folyamatosak voltak a gyerekistentiszteletek. Bízunk az „Előadások az Isten garázsában” sorozat, a gyülekezeti koncertek, gyülekezeti ebédek, és egyéb kisköreink fokozatos újraindulásában. Jövő esztendőre már rögzítettük a hittanos napközis tábor, a gyülekezeti tábor és a REND (Református Egyházi Napok – Dunántúl) alkalmát.

Beruházásaink rendben haladnak. A Balatonalmádi Református Óvoda 2022. májusi átadással épül, rendszeresek a kooperációk, folyik az óvoda tartalmi szervezése is, köszönet Rokalyné Csizmadia Margit igazgatónknak és Kádár-Paksi Ágnes megbízott presbiternek, valamint Kovács János gondnok úrnak. Alapítványunk, az óvoda céljaira újjáalakult, köszönet az új kurátoroknak és Varga Katalin elnökünknek. A balatonalmádi gyülekezeti házunk teljes befejezésének üteme is folyamatos, 2022. késő tavaszi átadással. A parókia harmadik harmadának parókiához csatolása megtörtént. A templom külső felújítására (templom és parókia héjazat cseréje) egy pályázatból forrás áll rendelkezésre. Köszönjük a Kormányzat támogatását.

Balatonfűzfőn már a korábbi években teljesen felújítottuk épületeinket. Idén a táborunkban befejeztük a bútorzat cseréjét, az új ágyak beszerzésével. A nyári táboroztatás kapcsán hálásan köszönjük Végh Judit és Végh István presbitereink hűséges, odaadó segítségét.

Gyülekezeteink történetének feldolgozása elkezdődött. Elsődleges források a jegyzőkönyvek, levelezések, könyvelések, beruházási dokumentumok, fényképek. Ezek az irattárban fellelhetők. A vasárnapi gyülekezeti hirdetéseket egy külön dokumentumban összegyűjtöttük, amelyek lényeges és részletes részét képezik a gyülekezet történetének. Külön összegyűjtöttük az esztendő körleveleit, ezek harminckét esztendeje nyomon követhetők, és ebből is részletesen kirajzolódik a gyülekezet története. Vezetünk egy Historia Domust. Minden évről készül egy alább olvasható beszámoló, amelynek van egy részletesebb változata is.

Anyakönyvi adatok: A 2021. évben megkereszteltünk 22 gyermeket, konfirmált 15 fiatal, házasságot kötött 6 pár, eltemettük 19 testvérünket.

Köszönjük minden szolgatársunk, munkatársunk segítségét, köszönet azoknak, akik imádkoznak értünk!

Néhány fontosabb időpont a tavalyi év eseményeiből:

 1. január 21., ökumenikus istentisztelet a vörösberényi katolikus templomban.

2021. január 30., „Párperces” kisfilm sorozat kezdete – Áldás.

 1. február 5., zárszámadó presbiteri gyűlések Fűzfőn és Almádiban.

2021. március 3., balatonalmádi óvoda kiviteli szerződés megkötése, beruházás elindulása, kéthetente a presbitérium által delegált kooperációs bizottsággal figyelemmel kísérjük a beruházást.

 1. március 17., óvoda munkaterület átadása, kivitelezés megkezdése.

2021. március 20., gyülekezeti ház kiviteli szerződés aláírás, március 26-i kezdéssel.

 1. április 4., online húsvét.

2021. május 1., tábornyitó takarítás Fűzfőn.

 1. május 2-től fokozatos nyitás a vírus harmadik hulláma után.

2021. május 7., presbiteri gyűlés, óvodavezető megválasztása.

 1. május 16., felnőtt keresztelő és konfirmáció, Banyár László, Békefi Bálint, Varga Zsanett, Welther Ágnes.

2021. május 18., almádi parókia meszelés.

 1. május 23., pünkösd, konfirmáció, Braun Péter, Erdősi Janka, Kádár Janka, Kovács Janka, Orosz Amanda Réka, Osváth Réka Brigitta, Schildmayer Gergely, Szántód László Sándor, Szintay Lili, Takács Luca, Tamás Kata (Fűzfőn Szanyi Józsefné Lenke volt pénztárosunk köszöntése)

2021. június 21–25., hittanos napközis tábor Balatonfűzfőn.

 1. július 1–4., gyülekezeti tábor Monoszlón, tanítás a Példabeszédek könyvéről.

2021. augusztus 15., Balatonalmádi-Balatonfűzfői Református Nyaralók Találkozója, IX., Szalkay Róbert orosházi lelkész, Hangóné Birta Melinda miskolc-avasi lelkész és Teleki Miklós orgonaművész szolgálatával, utána szeretetvendégség, gyülekezeti ebéd (17).

 1. augusztus 29., almádi fuvolatábor szolgálata az istentiszteleten, úrvacsoraosztás

2021. szeptember 6., Ars Sacra fesztivál koncertje, Susanna Nagy és a Gaudium kamarakórus, gyülekezeti koncertek 32.

 1. szeptember 22., szerda, 18.30, Presbiteri Gyűlés Balatonalmádiban, Balatonalmádi Nádas Református Óvoda Pedagógiai Programjának elfogadása.

2021. október 18., balatonalmádi gyülekezeti alapítványi kuratóriumi ülés.

 1. október 21., gyülekezeti ház első és utcai homlokzat szigetelés és színezés befejezése.

2021. október 22., péntek, 18.30 óra, Gyülekezeti filmklub (87), „Az én kis falum” című Menzel film (1985).

 1. október 31., vasárnap, 9.00 óra és 10.30 óra, „Reformáció 504” istentisztelet Balatonfűzfőn és Balatonalmádiban, úrvacsorával.

2021. december 24-től karácsonyi ünnepkör alkalmai.

Az Úré legyen a dicsőség minden áldásért, minden próbatételért, legyen javunkra, üdvösségünkre!

„Áldjon meg téged az Úr és őrízzen meg téged!” (4Mózes 6,24)

Áldott karácsonyt és áldott új esztendőt kívánva, a gyülekezetek elnökségei nevében, Steinbach József református lelkész.

*

ELÉRHETŐSÉGEINK, ONLINE FELÜLETEINK

8220 Balatonalmádi, Baross G. u. 24.

Email: refalmadi@refdunantul.hu

Internetes felületeink: www.refalmadi.hu www.refdunantul.hu www.reformatus.hu www.megvanirva.hu