Loading...

Rövid igehirdetés a Balatonalmádi Nádas Református Óvoda átadásakor

Adjatok hálát az Istennek!

Rövid igehirdetés a Balatonalmádi Nádas Református Óvoda átadásakor

Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt!

(Zsoltárok 105,1)

Kedves Testvérek, az Úr Jézus Krisztusban!

Tegnap, készülve a mai ünnepségre, berendeztük az itteni teret. A térre néző csoportszobában akkor ébredeztek a gyerekek, látták a mozgást, azonnal az ablakhoz tapadtak és kikiabáltak nekünk: „Mit csináltok, miért teszitek oda azokat a padokat, mi ott szoktunk játszani?”

Ekkor megtelt a szívem örömmel, szeretettel, reménységgel, ahogy a 105. zsoltár énekli, megtelt a szívem hálaadással!

 

Engedjünk most a zsoltár felszólításának: adjunk hálát az Úrnak!

A teremtő, megtartó és megváltó Urat illeti minden hálaadás.

Hiszen mindent Őtőle kaptunk, hogy hűséggel éljünk az Őtőle kapott javakkal, a magunk helyén szolgálva az életet, a jövőt, azt az isteni rendet, amiben kiteljesedhet az emberi élet.

Aki hálát tud adni az Úrnak, minden helyzetben, az boldog ember.

Aki hálát ad az Úrnak, az mindig meglátja, mennyi mindene van valójában.

A Balatonalmádi Református Egyházközségnek van miért hálát adni.

Gyülekezetünk 1925-ben született, akkor semmivel sem rendelkezett, közben adott az Úr templomot, parókiát, majd új parókiát, miközben épült a lelki ház. Hála az Úrnak!

Most fenntartóként gyülekezeti óvodát építhettünk és indíthattunk. Hála az Úrnak!

2017-ben kezdődött az óvodaprojekt országos előkészítése, kormányzati forrásból. A hatástanulmányokból kiderült, hogy gyönyörű városunk emelkedő demográfiai mutatókkal rendelkezik. Jelet vártam, vártunk az Úrtól, hogy szabad-e elindulni ebben a szolgálatban. Sok nagy városban megfelelő telek híján nem valósulhatott meg a beruházás. Csodaként éltük meg – jelként – hogy ez a telek 2018-ban eladó lett, és megvásárolhattuk. Azonnal egyeztettünk a várossal szándékunkról, mert csak szeretetteli együttműködésben lehet áldás a szolgálatunkon. Így kezdődött, aztán további rengeteg munka, és most hála az Úrnak mindenért.

Ugyanebben az időszakban elkészült a templom mögötti gyülekezeti házunk is. Hála az Úrnak!

A hozzánk tartozó balatonfűzfői gyülekezetben is csodákat éltünk meg. Hála az Úrnak!

Buzgó gyülekezeteink tagjai önként és sokat szolgálnak, mert a gyarapodó gyülekezethez – a lelki házhoz – építettük az épületeket. Hála az Úrnak!

Köszönjük az Úr eszközeit, akik segítettek minket, és akiket az ünnepség végén név szerint is megnevezünk majd. Az én feladatom most egy rövid igehirdetés. Érettük is hála az Úrnak!

Hálát adunk azért is, hogy ebben az óvodában, így ebben a városban is hirdethetjük Isten tetteit a népek között, hiszen a zsoltár ezt emeli ki: Adjatok hálát az Úrnak, hirdessétek tetteit a népek között!

Isten tettei az életünket megtartó, azt boldoggá és teljessé formáló tettek. Isten tettei a bajból és bizonytalanságból megszabadító, üdvözítő szeretet cselekedetei.

Hála az Úrnak, hogy a legfogékonyabb korban, úgy foglalkozhatunk a ránk bízott gyermekekkel, hogy közben Isten és mások tiszteletére és szeretetére is nevelhetjük őket.

Ez olyan magvetés, amely bizonnyal gyümölcsöt terem majd egykor.

Hála a gyermekekért, a szülőkért, óvodánk vezetőjéért, és minden dolgozójáért!

Hála, hogy már az induláskor több, mint hetven gyermekkel indulhattunk el!

Hála, hogy az itt dolgozók gyülekeztünk aktív, szolgáló tagjai voltak már korábban is.

 

Hála, hogy ehhez a szolgálathoz, miként a zsoltárban ezt is hallhattuk, segítségül hívhatjuk az Úr nevét: Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét.

Urunk, hálával valljuk, hogy a Te áldásod, segítséged nélkül nem szabad elindulni.

Urunk, segítségül hívunk Téged: Áldott Isten, áldj meg bennünket, hogy áldássá lehessünk!

Urunk, áldd meg gyülekezetünket, óvodánkat, gyermekeket, szülőket, az itt szolgálókat.

Urunk, álld meg a Te népedet!

Urunk, áldd meg ezt a várost, hazánkat, népünket, vezetőinket.

Áldd meg mindazokat, akik fáradoztak és fáradoznak ezért az óvodáért!

Vezess Jézusunk, véled indulunk, Teneked hálát adva, Nevedet hirdetve, Nevedet segítségül kérve!

 

Ámen.

(2022. szeptember 7.)