Loading...

Te is hasonlóképpen cselekedj!

Közös imádságra gyűltek össze Balatonalmádi keresztyén híve január 24-én. A város evangélikus templomában megtartott ökumenikus alkalmon a helyi gyülekezetek lelkipásztorai szolgáltak: Steinbach József püspök és Faust Gyula református, valamint Isó Zoltán evangélikus lelkészek. Isten igéjét Szíjártó László katolikus plébános hirdette.

A Bajcsy-Zsilinszky utcai evangélikus templomban megtartott ökumenikus istentiszteleten a város keresztyén felekezetiből érkeztek a hívek. Megtisztelte jelenlétével az eseményt Fabó Péter polgármester is.

A megjelenteket a házigazda gyülekezet nevében Isó Zoltán lelkipásztor köszöntötte. Isten iránti hálával szólt arról, hogy Balatonalmádiban ismét közösen imádkozhatnak a református, evangélikus és katolikus testvérek a keresztyén egységért. Közös az ügyünk, Jézus Krisztus ügye, ami különbségeink ellenére is összeköt bennünket – mondta.

Isten igéjét Szíjártó László plébános Lukács evangéliumából, „Az irgalmas samaritánus” története alapján hirdette. Jézus a példázatban szereplőkkel szembesít bennünket.

Mi is rablók vagyunk, ha utat adunk a bennünk lévő rossznak, az emberi gyűlölködésnek, kegyetlenkedésnek, erőszaknak, ha megfosztjuk a másikat a szeretettől, az igazságtól. A plébános úgy fogalmazott, hogy napjainkban jellemzőbb ránk a „sunyi rablás”, amikor például csak ímmel-ámmal, nem becsületesen végezzük kötelességünket.

A történetben szereplő félholt embert elkerülő pap és lévita példája arra figyelmeztet bennünket, hogy Istentől kapott felelősségünk, kötelességünk a bajba jutottak megsegítése. „Oda kell figyelnünk és törődnünk kell a másikkal, hiszen mi nem önmagunkba zárt egyének vagyunk, hanem Isten arra teremtett bennünket, hogy összekapaszkodjunk és együtt járjuk a földi életnek az örömeit és a nehézségeit is” – mondta Szíjártó László kiemelve, hogy ez a legfontosabb mondanivalója az ökumenikus imahétnek. Van, ami összeköt bennünket, Jézus Krisztusban össze tudunk kapaszkodni a nehéz időkben, a bajban is.

Jézus Krisztus követendő példaként állítja elénk az irgalmas samaritánust, aki a szívére és a lelkére figyelve, meghallva Isten akaratát, mérlegelés nélkül segített a bajban lévőn. A bibliai történetben azt kérdezik Jézustól: ki az én felebarátom? Ő pedig válaszában megfordítja a kérdést: „Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj!” (Lk 10,37) Nekünk kell észrevenni a bajban lévőt, cselekedni a segítségre szorulón, nekünk kell valaki felebarátjává lennünk – összegezte Szíjártó László plébános.

A közös imádság után Steinbach József, Faust Gyula, Isó Zoltán és Szíjártó László kérte Isten áldását a jelenlévőkre.