Loading...

A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA

(19) Pilátus feliratot is készíttetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva: A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA.

(20) A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust.

(21) A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak: Ne azt írd: A zsidók királya, hanem ahogyan ő mondta: A zsidók királya vagyok.

(22) Pilátus így válaszolt: Amit megírtam, megírtam.

(János 19,19-22) Igét hirdet: Kun Mária