Loading...

Bizonyság Krisztus ügye mellett

Isten iránti hálával éltük meg augusztus 20-án a Balatonalmádi – Balatonfűzfői Református Nyaralók X. Találkozóját.

Gyülekezetünk kétévente tartja meg ezt az eseményt, ahol istentisztelet keretében a rendszeresen itt nyaraló testvéreinkkel együtt erősödhetünk a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett hitünkben. Ezeken az alkalmakon tovább épülhet a személyes kapcsolat gyülekezeteink tagjai és az itt nyaraló testvérek között.

A többhetes szervezés után az utolsó simítások vasárnap reggel korán kezdődtek. Gyülekezetünk tagjai elkészítették a templomudvart a vendégek fogadására. Helyükre kerültek a padok és az asztalok. Két asztalt is megtöltött a sütemények garmadája, amit a testvérek sütöttek, ajánlottak fel erre az alkalomra.

A tízórai harangszóra elkezdtek gyülekezni a hívek. Rég látott ismerősök köszöntötték egymást, balatonfűzfői és balatonalmádi nyaralók és a helyi gyülekezet tagjai. Egy közösség Jézus Krisztusban.

Az istentisztelet kezdetén Kádár Gergő presbiter testvérünk köszöntötte a résztvevőket.

Igét Steinbach József püspök, gyülekezetünk lelkipásztora hirdetett: „Mit tegyek akkor azzal, akit a zsidók királyának mondotok?” (Márk 15,12) Gyülekezetünkben több, mint három éve folyamatosan Márk evangéliumának a magyarázata tart. A soron következő igeszakasz Pilátus és Jézus viszonyáról szólt.

A prédikációban Steinbach József azt vette számba, hogy mit végzett el ez a találkozás Pilátusban, és hogy ez milyen üzenettel, hatással lehet ránk. Pilátust megragadta a Jézussal való találkozás, megsejtett valamit Isten közelségéből. Igyekezett szabadon bocsátani Jézust, de az ő tragédiája abban van, hogy őrlődése közepette végül nem Jézust választotta. Ez a mi életünknek is a döntő kérdése, mellette döntünk-e vagy ellene? „Nincs harmadik út” – mondta Steinbach József – „ha találkoztunk Jézussal, akkor csak ez a két út lehetséges, vagy királlyá koronázzuk Őt a mi életünkben, vagy megfeszítjük mi magunk is”. Ahogy Pilátus is e kettő között vergődött, úgy ma is minden nyomorúság innen ered, miként döntünk Isten ügyében. A bennünk lévő Pilátusra világít rá az ige.

Átruházni, hárítani akarnánk a felelősséget, a bennünk élő óembertől ennyi telik. De Krisztus ügyét nem lehet „lerázni”. Jézus Krisztus ügye nem magánügy, nem megkerülhető, Ő ott van az életünkben. Több, mint egy zárt vallási ügy, hatással van az egész világra. Jézus Krisztus ügye világi hatalommal nem legyőzhető. Pilátus viselkedése diagnózis számunkra is, erővel legyőzni a másikat, csak egy pontig, a jóléti állapotunkat fel nem adva hozni áldozatot embertársainkért, Jézus Krisztus ügyéért…

„Minden vergődésünk ebben a világban ebből a pilátusi lelkületből fakad. Ne legyünk Pilátusok, könyörögjünk megtérésért” – mondta Steinbach József, hirdetve az örömhírt is – „Áldott legyen az Isten, hogy van egy másik hatalom, ami nem zsigeri hatalom, amely a mennyei erő isteni szerető, megtartó megváltó hatalma, Jézus Krisztus hatalma. Ez az erő akar bennünk munkálni” – zárta igehirdetését Steinbach József.

A Balatonalmádi – Balatonfűzfői Református Nyaralók Találkozója áldott lehetőség arra, hogy a liturgiában valamint bizonyságtételekkel a rendszeresen itt nyaraló testvéreink szolgáljanak.

Igét olvastak Roth Manuel és Pabeschitz Virág. Manuel nyaranta itt nőtt fel, ebben a gyülekezetben, húgával együtt. Édesapja is rendszeres nyaraló gyülekezeti tagunk. Virággal pár éve kérték Isten áldását házassági szövetségükre, már együtt tekintik lelki otthonuknak a mi gyülekezetünket is.

A kezdő könyörgést Gál Zoltán és Welther Ágnes házaspár imádkozták, akik, noha életvitelszerűen nem itt élnek, de teljesen ehhez a gyülekezethez tartoznak, szívvel, lélekkel, hittel, adakozó bőkezűséggel.

A prédikáció utáni záró imádságot dr. Patay Gábor és dr. Patay-Telek Szilvia mondták el, akik ügyvédként dolgoznak. Családjukkal együtt évtizedek óta kötődnek gyülekezetünkhöz.

Az Apostoli Hitvallást dr. Kulcsár Katalin családorvos vezette elő, aki egy Túrmezei Erzsébet- verset is elmondott bizonyságtételként. Katalin jelenleg Svédországban él férjével, de készülnek haza. Amikor csak itthon vannak, aktívan bekapcsolódnak gyülekezetünk életébe, még a gyülekezeti táborunkba is velünk voltak.

George Antoun Polo énekszolgálatával Assisi Szent Ferenc imáját, „A teremtmények éneke” című művet adta elő arab nyelven. George Szíriában lakó örmény keresztyén, aki Magyarországon szerzett diplomát a Hungary Helps segítségével. Imádkozzunk Szíria békéjéért, az üldözött keresztyénekért és George családjáért!

Az istentiszteleten két bizonyságtétel hangzott el. Az elsőt Korompay Gábor és felesége, dr. Bőhm Mónika mondták el. Korompay Gábor mérnök-informatikusként dolgozik, presbiter a Budapest-Békásmegyeri Református Gyülekezetben, születése óta Balatonfűzfőn tölti a nyarakat. Dr. Bőhm Mónika a Bethesda Gyermekkórház főorvosa, aki hosszú évek óta a fűzfői gyülekezetben nyaranta testvérünk, családjával együtt.

A másik bizonyságtételt dr. Patay Géza ügyvéd mondta el, aki meghatározó testvér a nyaraló gyülekezetünkben, felmenőivel, hitével, szakmai profizmusával – hiszen ügyvédként önzetlenül sokat segített a Dunántúli Református Egyházkerületünknek. Ügyvéd úr a közbeszerzési jog területén kívül a magyar agaraknak is szakértője.

Az istentisztelet után templomunk udvarán egy szerény szeretetvendégségre, állófogadásra került sor. Az asztalok körül beszélgetések, ismerkedés, történetek felelevenítése zajlott baráti, testvéri közösségben. Megtisztelte jelenlétével az összejövetelt Balatonalmádi polgármestere, Fabó Péter is, aki a város augusztus 20-i ünnepsége után fontosnak tartotta, hogy részt vegyen a település élő, szentlelkes közösségének az ünnepén.

A találkozó résztvevői igei töltekezéssel, a testvéri közösségben való lelki erősödésben gazdagon távoztak el, bizonyságot téve arról, hogy Krisztus ügyét választották. Azt, hogy az Ő megváltó, megtartó szeretete munkálkodásának eredményeként az öröm és a reménység dominál az életükben. Dicsőség ezért egyedül az Élő Istennek.

__________________________________________________________________

Köszönet szolgálóknak és segítőknek

Kedves Testvéreink!

Hálás szívvel köszönöm mindenki szolgálatát, valamint a segítők odaadását a Balatonalmádi-Balatonfűzfői Református Nyaralók X. Találkozóján.

Az Úr áldása volt a közös szolgálatokon, bizonyságtételeken, az elhangzott versen, az Ige közös hallgatásán és a szeretetvendégségen is.

Köszönjük a „Mélytányár” Étterem munkáját és Jády Szabolcs testvérünk felüdítő gyümölcslevesét!

Köszönjük a Cantabile Kórus felemelő szolgálatát, a találkozóra készülve, péntek este.

Az Úr áldása maradjon velünk!

„Kegyelem veletek!” (2Timóteus 4,22)

Steinbach József

Képek az eseményről: