Loading...

„Mert nálad van az élet forrása” – Református óvoda nyílt Balatonalmádiban

Hálaadó ünnepség keretében adták át Balatonalmádiban a Nádas Református Óvodát. A helyi református egyházközség fenntartásában működő intézmény az Országos Óvoda Program keretében valósulhatott meg. Az ünnepségen Steinbach József püspök hálát adott az Úrnak az óvoda létrejöttéért, azért a közel 70 gyermekért, akiket már az indulás évében beírattak szüleik, hogy keresztyén neveltetésben részesülhessenek és a szolgáló, elhívott óvodai munkatársakért.

A Magyarországi Református Egyház az Országos Óvoda Program keretében több mint 3000 új óvodai férőhelyet biztosít az ország számos településén. A nagyszabású projekt lehetővé teszi, hogy a Református Egyház által működtetett óvodákban a gyermekek 21. századi körülmények között, igényesen élhessék meg mindennapjaikat. Ehhez a hatalmas beruházáshoz Magyarország Kormánya 30 milliárd forinttal járul hozzá. Balatonalmádi Református Egyházközsége 2019-ben csatlakozott az Óvodaprogramhoz.

Az Egyházközség 2018-ban vásárolt meg egy területet, amin akkor még egy évek óta használaton kívüli épület állt. Előzetes felmérések alapján és egyeztetve a város vezetőségével biztosítottnak látták, hogy a területen egy református óvodát létesítsenek. A 670 millió forintos támogatásnak köszönhetően egy modern, négycsoportos, 100 gyermek elhelyezésére alkalmas épületet valósítottak meg. Az óvodai csoportok öltözőkkel és mosdókkal lettek kialakítva, valamint helyet kapott az épületben egy tágas tornaszoba is. Az ingatlanhoz tartozó terület nagyobbik részén helyezkedik el a játszókert, nagy zöldfelülettel, hintákkal, csúszdával, homokozóval, babaházzal, kerti bútorokkal.

Az intézmény 12 dolgozónak biztost munkalehetőséget.

Szeptemberben közel 70 gyermekkel el is kezdte működését a Nádas Református Óvoda. Az ünnepélyes szalagátvágásra és az épület átadására szeptember 7-én került sor.

A hálaadó ünnepségen Farkas Gergely egyházkerületi elnökségi tanácsos apostoli köszöntése után Szabó J. Róbert esperes imádságban adott hálát azért, hogy az Úrral közösségben indulhatott el a gyermekek nevelése az óvodában és kérte Isten áldását az itt folyó munkára.

 

„Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt!” (Zsolt 105)

Steinbach József püspök, a fenntartó gyülekezet lelkipásztora áhitatában a zsoltáros felszólítására utalva Isten iránti hálával szólt az ünneplő gyülekezethez: „Mindent Őtőle kaptunk, hogy hűséggel éljünk az Őtőle kapott javakkal, a magunk helyén szolgálva az életet, a jövőt, azt az isteni rendet, amiben kiteljesedhet az emberi élet”.

Isten iránti hálával idézte fel a gyülekezet 1925-ben történt alapítása óta megvalósult infrastrukturális és lelki gyarapodást. Elmondta, hogy az óvodaprojekt tervét erősítette a városban tapasztalható demográfiai növekedés és az építkezésre alkalmas telek megvásárlása. A város vezetésével egyeztetve fogtak bele a megvalósításba.

Steinbach József Isten iránti hálával szólt arról is, hogy az óvoda építésével párhuzamosan a gyülekezeti ház felújítása is megtörtént, valamint a társegyházközség balatonfűzfői gyülekezetben is számos fejlesztés valósulhatott meg. Mindezek a gyarapodó gyülekezet szükségleteit szolgálják.

Az óvoda a gyermekekkel való foglalkozás közben lehetőséget ad arra, hogy a legfogékonyabb korban nevelhessük őket Isten és a mások tiszteletére, szeretetére – emelte ki a püspök hálával szólva arról, hogy már az induláskor közel 70 gyermeket írattak be a szüleik az oviba: „Urunk, áldd meg gyülekezet

ünket, óvodánkat, gyermekeket, szülőket, az itt szolgálókat, a te népedet” – zárta hálaadását Steinbach József.

Máté László egyházkerületi lelkészi főjegyző imádságban mondott köszönetet Megváltó Urunknak azért, hogy a gyermekeket az Ő akarata és tanítása szerint nevelhetik majd az óvodában.

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár köszöntőjében kiemelte, hogy hatalmas munka és összefogás van abban, hogy a Református Óvoda Program keretében 71 új intézmény épül, illetve készült el. Ezzel több mint 3300 új férőhelyet biztosít a református egyház ahhoz, hogy a gyerekek keresztény nevelésben részesüljenek. Méltatta Steinbach József püspök és a kerület munkáját, amivel a Dunántúlon hozzájárultak ehhez a munkához. Elmondta, hogy a keresztény óvodák, iskolák támogatása azért fontos, mert az itt zajló nevelés és oktatás a kereszténység 1000 éves, magyarságunkat megtartó hagyományain alapszik. Biztatta a szülőket, hogy partnerként forduljanak az egyházhoz a nevelés terén is. Az egyházi tanítás által közösséget erősítő, hűséges, nemzetünk erős állampolgárai lesznek gyermekeink – emelte ki az államtitkár.

Dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő örömét fejezte ki, hogy az almádi gyerekek ilyen csodálatos környezetben nevelkedhetnek, mint a most átadásra került Nádas Református Óvoda. Elmondta, hogy választókörzetében több református intézmény újulhatott vagy épülhetett meg. Az óvoda azért fontos – emelete ki a képviselő – mert a magyar jövő alapja a magyar gyermek. A kormányzat ezért támogatja kiemelten a családokat, a gyermekvállalást, a neveltetésüket.

Fabó Péter, Balatonalmádi polgármestere arról szólt, hogy a város egyre inkább vonzó a fiatal családok számára, ezért örül annak, hogy az önkormányzati intézmények mellett a református óvoda is megkezdhette működését. Az óvoda keresztyén szellemisége biztosítja a gyermekek számára az értékes, kiegyensúlyozott felnőttkor lehetőségét, ami a mai értékvesztett világunkban nagyon fontos.

Dr. Nemes Pál egyházkerületi főgondnok az egyházkerület elnöksége és gyülekezeteinek nevében üdvözölte az új református intézményt. Hálával és örömmel köszönte meg a kormányzati támogatást, a lebonyolításban résztvevők munkáját és a közbenjáró imádságokat. „A nádas a Balatonnak egy különleges helye, megóvja a partot a vihartól, védett élőhelyet biztosít. Hiszem, hogy a Balatonalmádi Nádas Református Óvoda is ilyen védett helyet biztosít az óvodásoknak, ahol nemcsak zavartalanul növekedhetnek, hanem a legfontosabb lelki táplálékhoz is hozzájutnak” – mondta a főgondnok kiemelve, hogy az evangélium megismerése mellett az életükhöz társul kaphatják Jézus Krisztust is.

Rokalyné Csizmadia Margit intézményvezető elmondta, hogy az épület fizikai megvalósításának megfeszített feladatai mellett a szakmai munka alapjainak elkészítését tartották a legfontosabbnak: „Egymásba kapaszkodó nádszálakként kívánjuk a gyermekeket nevelni, védelmet és biztonságot nyújtva számukra, tudva, hogy egyedül törékenyek vagyunk, de együtt hajladozva megállunk, erősek vagyunk, miközben az éltető víz, az élet vize táplál bennünket. Óvodánk szeptember elseje óta nyitva áll mindazok számára, akik fontosnak tartják, hogy gyermeküknek megmutathassuk a keskeny utat és a szoros kaput, amely Jézus Krisztushoz vezeti őket. Soli Deo Gloria”.

Az ünnepségen az óvónők énekszolgálattal, a gyermekek pedig műsorral vettek részt.

Az új óvodáért a település keresztény felekezetinek lekészei ökumenikus áldást mondtak.