Loading...

Ébredjetek, menjünk!

A Pünkösd vasárnapi Úrvacsorás istentiszteleten balatonalmádi templomunkban együtt dicsértük az Urat az almádi és fűzfői konfirmálókkal, szüleikkel, hozzátartozóikkal. Tíz fiatal tett bizonyságot hitbéli tudásáról és elkötelezettségéről.

Steinbach József prédikációjában Márk evangéliumának soronkövetkező Igéjét helyezte az ünneplő gyülekezet szívére: „Ébredjetek, menjünk! Íme, közel van, aki engem elárul.” (Márk 14,42)

Jézus a Gecsemáné kertben tanítványait hívja virrasztásra, akik azonban háromszor is elalszanak. Ekkor hangzik el ez a jézusi ébresztő, ami Pünkösd ünnepén minket is megszólít. Arra int, hogy az ember – minden látszat ellenére – önmagában gyenge, erőtlen, elmulasztja a döntő, Istennek, embernek szánt időt, lehetőséget. Lelki ébredésre van szükség, arra, hogy belássuk, gyarló, gyenge emberek vagyunk, akik az élő Isten határtalan szeretetére szorulunk. Ő nem akar bennünket ebben az elveszett állapotban, lelki halálban hagyni. Csak Ő segíthet, csak Ő adhat megoldást! Jézus Krisztusban eljött közénk, Lelke által itt van bennünk és kiárasztja ránk szeretetét: hogy „készek legyünk”, hitre jussunk, az Ő dicsőségére és mások javára értékes, megelégedett, boldog életet élhessünk.

Gyötrődő világunkra tekintve imádkozzunk, hogy minél többen hallják meg Jézus Krisztus határozott, de isteni szeretetével mondott felhívását: Ébresztő! Ébresztő most!

Jézus Krisztus mindig velünk van, ha Őt követjük, nem lesz baj. Vezet bennünket, hogy boldog, teljes életet élhessünk már ebben a földi világban, és töri az utat előttünk, egészen az üdvös megérkezésig.

Steinbachné Cenkvári Klára, Klári néni segítségével a hittanórák keretében 10 fiatal készült fel arra, hogy a pünkösdi istentiszteleten hitvallást tegyen a gyülekezet előtt az élő Istenről, az Ő Jézus Krisztusban teremtő, újjáteremtő, vezető szeretetéről. A református egyház alapvető hittételeit tartalmazó Heidelbergi Kátéból feltett kérdésekre adott szívből jövő válaszaik adtak bizonyosságot arról, hogy megismerték keresztyén hitünk igazságait. A válaszok után elhangzott a fogadalomtétel, amiben a konfirmandusok elkötelezték magukat arra, hogy Jézus Krisztus igaz követői, és a Magyarországi Református Egyház hűséges, úrvacsorával élő tagjai lesznek. A fiatalok áldást kaptak életükre egy-egy személyre szóló igével. A konfirmáció után elsőként ők élhettek az úrvacsora sákramentumával, majd őket követte a gyülekezet is.

Az idei konfirmandusok életére Isten áldását kérjük: Baka Kerubina, Beck Csongor, Berdó Hanna Nóra, Kővári Kincső, Marosvölgyi Gergő, Nagy Alexandra, Pilis Marcell, Scildmayer Ábel, Sipos Nóra Hanna, Tamás Endre